HR EN

Grad Koprivnica

Prostorni planovi

 


VAŽEĆI PROSTORNI PLANOVI GRADA KOPRIVNICE

Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice – GGK 4/06, 5/12, 3/15,  i 5/15 -pročišćeni tekst, 6/24

 


Generalni urbanistički plan Koprivnice – GGK 4/08, 5/08 – ispravak, 7/14 i  1/15 – pročišćeni tekst


Detaljni plan uređenja stambene gradske četvrti Pri sv. Magdaleni u Koprivnici – GGK 5/99, 4/04


Detaljni plan uređenja centralnog gradskog područja Dubovec u Koprivnici – GGK 1/00, 2/05


Detaljni plan uređenja „Lenišće – zona jug“ u Koprivnici -GGK 2/05


Detaljni plan uređenja „Lenišće – zona istok“ u Koprivnici – GGK 3/07, 5/15 i 6/15 – pročišćeni tekst


Detaljni plan uređenja „Lenišće – zona B-5“ u Koprivnici – GGK 4/04, 3/07, 4/15 i 5/15 – pročišćeni tekst


Detaljni plan uređenja „Zona A-11“ Koprivnica – GGK 4/04, 5/15 i 6/15 – pročišćeni tekst


Detaljni plan uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici – GGK 3/11, 10/18 i 11/18 – pročišćeni tekst


Detaljni plan uređenja „Zagorska“ u Koprivnici – GGK 3/13


Detaljni plan uređenja „Cvjetna“ u Koprivnici – GGK 3/11


Urbanistički plan uređenja „Pri Sv. Magdaleni I“ – GGK 10/18

Planovi u izradi

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateškoj studiji o utjecaju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (tekstualni dio) Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (karte 1. dio) Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (karte 2. dio) Strateška studija utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateškoj studiji o utjecaju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš Odluka o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateške studije utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice - prethodni postupak III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice - prethodni postupak Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Obavijest za mjesne odbore – III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Obavijest za mjesne odbore – II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

SPUO

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, s prilozima Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, s prilozima Poziv javnopravnim tijelima na konzultacije za određivanje konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice Poziv javnopravnim tijelima na konzultacije za određivanje konačnog sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Grada Koprivnice Informacija o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice Informacija o provedbi strateške procjene i produžetku razdoblja određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice na okoliš Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, informira se javnost da su započeli postupci Strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Izvješće o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2010. do 2015. godine – GGK 1/18


Izvješće o stanju u prostoru Grada Koprivnice od 2016. do 2019. godine – GGK 1/18

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice