HR EN

Grad Koprivnica

Nekretnine

Stanovi

 • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 7/10.
 • Odluka o uvjetima za davanje stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu; GGK 7/10.
 • Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice, GGK 5/16.

Nekretnine

 • Plan upravljanja nekretninama u 2024. godini GGK 7/23
 • Strategija upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine
 • Plan upravljanja nekretninama u 2023. godini GGK 8/22
 • Plan upravljanja nekretninama u 2022. godini GGK 2/22
 • Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2022. do 2028. godine GGK 2/22; Strategija
 • Odluka o pristupu i zajedničkom korištenju stupova javne rasvjete u vlasništvu Grada Koprivnice radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina GGK 9/21
 • Odluka o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme kao i pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrasrtukture u vlasništvu Grada Koprivnice GGK 9/21
 • Odluka o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici; GGK 5/21
 • Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2021. godini;  GGK 9/20.
 • Program korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20.
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 9/19
 • Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu
 • Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2019. godinu
 • Odluka o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici; GGK 6/19.
 • Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice GGK 1/18.10/18.
 • Odluka o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama: GGK 3/15.,  10/18.
 • Odluka o donošenju Plana  upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK ; 9/19.
 • Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 3/16.1/17.,  2/17.; 9/19. 8/22
 • Odluka o utvrđivanju međa i drugih granica te novom razgraničenju u postupku evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica; GGK  7/14.


Poslovni prostori

 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 3/12.3/18.

Elektronička komunikacijska infrastruktura

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice