HR EN

Grad Koprivnica

Dječje Gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice osnovano je 5. lipnja 2009. godine kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici, a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave i to od strane Društva Naša djeca Koprivnica, a bilo je među prvima u Republici Hrvatskoj.

Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih odredbi Konvencije UN-a o pravima djeteta. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, potičući odrasle da prepoznaju potrebe i interese djece te pronalaze adekvatna rješenja za pitanja koja su djeci važna.

Gradsko vijeće Grada Koprivnice dana 17.07.2020. godine donijelo je Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća (GGK 6/20, 7/20 , 1/21,  7/22 ,;3/23) koje od tada djeluje kao savjetodavno tijelo Grada Koprivnice. Radom Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice promiču se i zagovaraju prava, potrebe i interesi djece u Gradu Koprivnici, a cilj mu je ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje djece u životu Grada Koprivnice.

Dječje gradsko vijeće Grada Koprivnice ima predsjednika i dva zamjenika, a sastoji se od po četiri predstavnika svih osnovnih škola s područja Grada Koprivnice i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.

Radom Dječjeg gradskog vijeća koordinira voditelj.

U mandatu Dječjeg gradskog vijeća za razdoblje od 2022. do 2024. godine voditeljica je Sandra Sabolić, a članovi su:

OŠ “BRAĆA RADIĆ”

1. Karlo Koštarić
2. Marin Sabol, dječji gradonačelnik
3. Erik Žeželj
4. Benjamin Tot

OŠ “ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI”

5. Lili Stančec
6. Lana Jembrek
7. Klara Horvat
8. Petar Ferčec

OŠ “ĐURO ESTER”

9. Šimun Vidaković
10. Luka Jantolek, 1. zamjenik dječjeg gradonačelnika
11. Marija Petrović
12. Lorena Đurkan

OŠ “PODOLICE”

13. Maks Indir, 2. zamjenik dječjeg gradonačelnika
14. Šime Stanković
15. Tar Štabi Androlić
16. Jan Kolar

COOR “PODRAVSKO SUNCE”

17. Mateo Maček
18. Karlo Gajski
19. Fran Kišivan
20. Rafael Martinaga

 

Naj dječje djelo: „Veliko srce koprivničkog djeteta“

Projekt Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice i Društva Naša djeca Koprivnica u okviru kojeg jednom godišnje pokreću natječaj za dodjelu nagrada za djela nesebične pomoći i solidarnosti te na taj način nastoje inspirirati djecu grada Koprivnice kao i njihove učitelje, stručne suradnike, ravnatelje, roditelje i ostale važne osobe u životu djeteta, u činjenju dobrih djela, osobito u vršnjačkom pomaganju, pomaganju starijim osobama, pomaganju osobama s invaliditetom i ranjivim skupinama te promicanju dječjih prava i osnaživanju dječjih sposobnosti, samopouzdanja, socijalne osjetljivosti i humanosti.

Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Grada Koprivnice te Grad Koprivnica osigurava fond glavne nagrade u vrijednosti od 2.660,00 EUR.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice