HR EN

Grad Koprivnica

Dječje Gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće grada Koprivnice osnovano je 5. lipnja 2009. godine kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

I za odrasle i za djecu, razvoj kulture sudjelovanja može predstavljati snažan oblik vježbanja demokracije. Afirmacija prava djece na sudjelovanje jedno je od temeljnih načela, a ujedno i najprogresivnijih novina Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 aktivnih Dječjih vijeća u ovim gradovima i općinama: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Donji Miholjac, Dubrovnik, Gospić, Grubišno Polje, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj, Nova Gradiška, Ogulin, Omiš, Opatija, Osijek, Pleternica, Požega, Prelog, Pula, Rovinj, Slavonski Brod, Sisak, Šibenik, Tuhelj, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica i Zabok.

Dječja gradska/općinska vijeća godišnje okupljaju više od 400 djece u dobi od 9-14 godina. Djeca-vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su: slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad i mnogim drugim. Osim što djeca-vijećnici izražavaju svoja mišljenja, stavove, potiču odrasle na međusobno uvažavanje i partnerstvo, djeca-vijećnici stječu vještine za samostalno osmišljavanje i pokretanje akcija za ostalu djecu, posebice za socijalno isključene skupine djece, potičući odrasle da prepoznaju potrebe djece te pronalaze adekvatna rješenja za probleme i potrebe djece.

Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća grada Koprivnice: Suzana Hergotić

4. Saziv Dječjeg Gradskog vijeća

 • Lovro Mršić, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, dječji gradonačelnik
 • Jana Dombaj, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, tajnica Dječjeg gradskog vijeća

Dječji vijećnici ispred OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“

 • Matija Bogomolec
 • Nika Sačer

Dječji vijećnici ispred OŠ „Braća Radić“

 • Ida Geto
 • Paola Ferenčić
 • Rozalija Kokša

Dječji vijećnici ispred OŠ „Đuro Ester“

 • Dorian Tarle
 • Fabian Perošić
 • Matija Šimek
 • Nika Stančin
 • Vanja Setinšek

Dječja vijećnica ispred COOR Podravsko sunce

 • Senada Bogdan

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy