HR EN

Grad Koprivnica

Grad Koprivnica prijatelj djece

Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (u daljnjem tekstu: „Akcija“) nacionalni je program Saveza društava Naša djeca Hrvatske. Motivira odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Savez društava Naša djeca Hrvatske tijekom 2023. godine izmijenio je naziv same Akcije, koja se za sva buduća djelovanja prezentira i postaje PROGRAM s revidiranim  programskim područjima i kriterijima koji su usklađeni i prilagođeni novim standardima i trendovima u skrbi za djecu sa ciljem stvaranja prijateljskih gradova i općina za život djece.

Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Novodefinirana programska područja važna za razvijanje gradova i općina po mjeri djece i izgradnju svijeta dostojnog djece su:

  • Sigurnost djece u gradu,
  • Zdravlje djece,
  • Odgoj i obrazovanje djece,
  • Socijalna skrb i socijalne politike za djecu i obitelj,
  • Kultura, sport i slobodno vrijeme djece,
  • Dječja participacija i
  • Ekologija i održivi razvoj.

 


Koordinacijski odbor

Središnji Koordinacijski odbor za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Gradu Koprivnici dodijelio je počasni naziv „Grad Koprivnica – prijatelj djece“ dana 14. studenog 2007. godine.

Prema Odluci Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje ranije navedene Akcije, ista se u gradu Koprivnici provodi pod nazivom „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“.

Po stjecanju ovog javnog društvenog priznanja svim relevantnim dionicima na lokalnoj razini iz područja rada s djecom, nastavilo se s daljnjim podizanjem standarda i kvalitete brige za djecu u našoj zajednici koji su kontinuirano na zavidnom nivou i svakim danom imamo sve više raznoraznih aktivnosti, realiziranih kreativnih ideja, unaprjeđuju se uvjeti te se širi lepeza programa za kvalitetno i poticajno odrastanje djece.

Rješenje o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”

Rješenje o razrješenju članice Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”

Rješenje o imenovanju članice Koordinacijskog odbora za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (GGK 9/21)

Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje Akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ (GGK 6/23)

Rješenje o imenovanju članice Koordinacijskog odbora za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (GGK 6/23)

Rješenje o razrješenju članice Koordinacijskog odbora za vođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (GGK 6/23)


Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice