HR EN

Grad Koprivnica

Investirajte u Koprivnici

Olakšice za investitore

Prirez porezu na dohodak

U gradu Koprivnici nije uveden prirez.


Komunalni doprinos

Za gradnju poslovnog objekta umanjuje se plaćanje obaveze komunalnog doprinosa u poduzetničkim zonama.  

DRAVSKA

 1. 100% za male i mikro poduzetnike
 2. 75% za srednje poduzetnike
 3. 50% za velike poduzetnike

RADNIČKA

 1. 75% za male i mikro poduzetnike
 2. 50% za srednje poduzetnike
 3. 25% za velike poduzetnike

Dodatne pogodnosti za obje zone:

 1. Mogućnost plaćanja jednokratno bez odgode – dodatni popust od 25%
 2. Mogućnost plaćanja obročno na 24 mjeseca, plaćanje u jednakim ratama.

Za izgradnju proizvodnih građevina jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se za 75% za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a pod proizvodnim građevinama  smatraju se proizvodni pogoni i prateće servisne i skladišne građevine isključivo kao prateći prostori građevinama osnovne proizvodne namjene. Investitori koji grade farme namijenjene za proizvodnu djelatnost ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.


Komunalna naknada

Pravne osobe sa sjedištem ili fizičke osobe s prebivalištem u Koprivnici, koji počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i to:

 1. 100% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
 2. 75% umanjenja komunalne naknade u drugoj godini obavljanja djelatnosti,
 3. 50% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini obavljanja djelatnosti,
 4. 25% umanjenja komunalne naknade u četvrtoj godini obavljanja djelatnosti,

Pravnim i fizičkim osobama koje imaju građevine i obavljaju djelatnost u poslovnim zonama koje oprema Grad umanjit će se komunalna naknada obračunata u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi za 50%. Umanjenje se NE odnosi na poduzetnike koji obavljaju  trgovačku djelatnost.


Posebne olakšice za osobe s invaliditetom

Osobe s invaliditetom koje počinju s obavljanjem poduzetničke djelatnosti radi samozapošljavanja, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade, kako slijedi:

 1. 100 %umanjenja komunalne naknade u prve tri godine obavljanja djelatnosti,
 2. 50 %umanjenja komunalne naknade od četvrte godine obavljanja djelatnosti i sve dok obavljaju navedenu djelatnost.

Prodajna cijena parcela u zonama:

 • Početna cijena u Radničkoj 26,55 € /m2.
 • Početna cijena u Dravskoj 17,26 € /m2.

Ukoliko se jednokratno plaća po potpisu ugovora u roku od 30 dana ili u roku od 90 dana po odobrenju kredita od poslovne banke kupoprodajna cijena se umanjuje za 15 %.Poduzetnicima koji kupuju parcele u poslovnim zonama omogućena je otplata iznosa za ugovorenu parcelu u obrocima do 4 godine, uz  poček  do 2 godine. Kod obročne otplate Kupoprodajnim ugovorom utvrđuje se iznos obroka (rata) u EUR-ima.

Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje ovisno o broju novozaposlenih djelatnika i to:

 1. 15 % do 5 novozaposlenih djelatnika,
 2. 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika,
 3. 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika,
 4. 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika,
 5. 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika,
 6. 95 % za više od 100 novozaposlenih

Kupac se mora obvezati djelatnike zaposliti u roku godine dana od dana dobivanja uporabne dozvole za izgrađenu poslovnu građevinu te zadržati isti broj zaposlenih u periodu od 3 godine.

Najmanje 70 % novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice, a prema evidenciji HZZ-a, Područni ured Križevci, Ispostava Koprivnica.


Pravo građenja

Pravo građenja u poduzetničkim zonama DRAVSKA  i RADNIČKA:

 • osniva se na vrijeme od 25 godina
 • godišnja naknada od 0,14 € /m2 za prvih 48 mjeseci
 • nakon isteka 48 mjeseci od zaključenja ugovora godišnja naknada u DRAVSKOJ: 0,40 € /m2; RADNIČKOJ: 0,67 € /m2

Otkup zemljišta poduzetnička zona DRAVSKA

Umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskog objekta:

 1. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 100% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
 2. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 75% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
 3. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)

Otkup zemljišta poduzetnička zona RADNIČKA

Umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

 1. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
 2. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 25% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)
 3. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 10% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2)

Poticaji za gradnju proizvodnih, pasivnih i niskoenergetskih građevina i farmi

Investitori koji grade pasivne kuće ostvaruju poticaj u visini 100 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa, a koji grade niskoenergetske građevine ostvaruju poticaj u visini 50 % jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.


 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice