HR EN

Grad Koprivnica

Stipendije

Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja Grada Koprivnice na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine prije objave natječaja.

Osnovica za određivanje visine stipendije je socijalna osnovica Grada Koprivnice. Visinu stipendije čini umnožak osnovice i koeficijenta kako slijedi:

KORISNICI STIPENDIJE VISINA (kn)

  • studenti osnovica x 0,55

Za studente s područja Grada Koprivnice, polaznike preddiplomskog i diplomskog studija koji se školuju izvan Republike Hrvatske, visina stipendije određuje se u dvostrukom iznosu od utvrđenog iznosa stipendije.

Odluka o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy