HR EN

Grad Koprivnica

Građani

Socijalna skrb i zdravstvo

 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2020. godinu, GGK 8/19.; 9/19.6/20.
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019. godinu, GGK 10/18.; GGK 5/19.9/19.
 • Program javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.; 9/19.6/20.
 • Program javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.9/19.
 • Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.
 • Odluka o zdravom gradu ;GGK 3/96., 4/06., 5/09.
 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., GGK 3/13., 3/14.5/15.1/16.4/16.4/18.,  11/18.9/19.3/20.; – pročišćeni tekst 5/20.
 • Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice ; GGK 3/17.
 • Odluka o visini socijalne osnovice Grada Koprivnice

Udruge

 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.
 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.9/19.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK 3/15., 3/16.

Kultura

 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.9/19.
 • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice; GGK  3/17

Sport

 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.;; GGK 5/19.
 • Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima; GGK 4/04.
 • Odluka o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu “Podravka” na Grad Koprivnica i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja; GGK 2/13.
 • Odluka o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju Rukometnog kluba “PODRAVKA” ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanjem dionica; GGK 2/13.

Turizam

 •  Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice; GGK 2/19.  3/19.

Energija

 • Pravilnik za  provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Koprivnice; GGK 3/14.
 • Komunikacijska strategija za podizanje svijesti javnosti o uštedama energije u Gradu Koprivnici; GGK 4/11.
 • Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (SEAP); Akcijski PlanGGK 4/11.

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy