HR EN

Grad Koprivnica

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Mladen Evačić, dipl. iur.

Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 279 530
Email: mladen.evacic@koprivnica.hr

 

  • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Koprivnici, GGK 4/22

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Koprivnici:

Dario Jembrek, dipl.ing.el.

Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
Tel.: 048/279-550,
Email: dario.jembrek@koprivnica.hr

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Koprivnici:

Mladen Evačić, dipl. iur.

Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 279 530
Email: mladen.evacic@koprivnica.hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice