HR EN

Grad Koprivnica

Socijalni program

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života i sprječavanja socijalne isključenosti najosjetljivijih skupina građana, Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/22, 3/22, 8/22 i 6/23)  objedinjeni su svi oblici kontinuiranih i jednokratnih potpora građanima koji, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, nisu u mogućnosti podmirivati osnovne životne potrebe.

Temeljem ove Odluke građani mogu ostvariti sljedeća prava:

 1. Pravo na jednokratnu pomoć
 2. Pravo na novčanu potporu za pohađanje srednje škole
 3. Pravo na podmirenje troškova pohađanja dječjeg vrtića
 4. Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani
 5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade
 6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova participacije roditelja za korištenje usluga dadilje
 7.  Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola
 8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza osoba narušenog zdravlja
 9. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
 10. Pravo na pomoć za podmirenje troškova zdravstvenih potreba
 11. Pravo na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoć u kući

Za detaljne informacije građani se mogu obratiti Odsjeku za socijalnu zaštitu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, radnim danom od 7,00 do 13,30 sati, soba br. 2, osobno, tel. 279-514, 279-518 i 279-561 ili mailom:

jelena.horvat@koprivnica.hr

narcisa.jembrek@koprivnica.hr

snjezana.jovanovic@koprivnica.hr

Program javnih potreba u području kvalitete života građana Grada Koprivnice

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice