HR EN

Grad Koprivnica

Zaštita i spašavanje

 

 • Odluka o povećanju iznosa financijskih sredstava za izravno sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice  za 2024. godinu GGK 6/24
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2024. godini GGK 2/24
 • Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 2/24
 • Odluka o ustrojavanju Motriteljsko – dojavne službe GGK 2/24
 • Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Koprivnice u protupožarnoj sezoni u 2024. godini GGK 2/24
 • Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova GGK 2/24
 • Plan motrenja, čuvanja i ophodne građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara GGK 2/24
 • Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara GGK 2/24
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu; GGK 6/23; Plan
 • Izvješće o izvršenju Plana djelovanja grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 • Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2024. godini; GGK 7/23
 • Izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Grada Koprivnice
 • Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice; GGK 3/22.
 • PLAN operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini na području Grada Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice