Turistička zajednica Grada Koprivnice


 

direktor: Renato Labazan
adresa: Trg bana J. Jelačića 7, 48000 Koprivnica
tel: 048/ 621 433
fax: fax: 048/ 623 178
e-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
web: www.koprivnicatourism.com