HR EN

Grad Koprivnica

ITU mehanizam logotip

ITU Koprivnica

ITU mehanizam je specifičan instrument Europske unije za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjen provedbi teritorijalnih strategija integriranim korištenjem sredstava iz više europskih fondova ili više operativnih programa, odnosno integriranje projekata iz različitih sektora, zatim isti tipovi projekata na različitim lokacijama ili integriranje projekata iz više različitih fondova.

EU regulativa 2021. – 2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike:

 1. Konkurentija i pametnija Europa
 2. Zelenija, otpornija Europa
 3. Povezanija Europa
 4. Socijalna i uključivija Europa
 5. Europa bliža građanima

Glavni dokument ITU mehanizma je Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP) koji uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FTP), a provoditi će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća. Integrirani teritorijalni program sadrži četiri glavna prioriteta:

 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija
 2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima
 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka
 4. Pravedne tranzicije

(više o tome na linku)

Od 2021. broj ITU područja povećao se u odnosu na prethodno razdoblje te u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. uključuje četiri grada središta urbanih aglomeracija, Zagreb, Split, Rijeku i Osijek, 10 gradova središta većih urbanih područja, Zadar, Slavonski Brod, Pulu, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovce te osam gradova središta manjih urbanih područja (sjedišta županija), Koprivnicu, Vukovar, Čakovec, Požegu, Viroviticu, Krapinu, Gospić i Pazin. Urbana područja u RH suočavaju se s izazovima poput klimatskih promjena, onečišćenja, povećanog rizika od prirodnih katastrofa, pojačanog korištenja resursa, održivog gospodarstva, neodržive urbanizacije, degradacije, gubitka prirodnog kapitala.

Manje urbano područje Koprivnica sa središtem Gradom Koprivnicom obuhvaća okolne općine:

 1. Općina Drnje
 2. Općina Đelekovec
 3. Općina Hlebine
 4. Općina Koprivnički Bregi
 5. Općina Koprivnički Ivanec
 6. Općina Novigrad Podravski
 7. Općina Peteranec
 8. Općina Rasinja
 9. Općina Sokolovac

Odluka o ustrojavanju i sastavu manjeg urbanog područja Koprivnica (GGK 8/21)

Grad Koprivnica, Odsjek za ITU obavlja ulogu Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO).

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe o tijelima SUK-a, PTOO u okviru specifičnih ciljeva iz svoje nadležnosti i Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Odsjek za ITU obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

 • surađuje s Koordinacijskim tijelom, UT-om za ITP, drugim posredničkim tijelima i partnerima tijekom provedbe i praćenja ITP-a
 • sudjeluje u aktivnostima koje provodi UT za ITP u obavljanju koordinativne funkcije u odnosu na tijela SUK-a s ciljem usklađenog djelovanja u pitanjima od zajedničkog interesa ili u čijem rješavanju je potrebno sudjelovanje svih tijela SUK-a
 • sudjeluje u radu Odbora za praćenje ITP-a
 • surađuje s UT-om za ITP u izradi kriterija za odabir operacija
 • surađuje s UT-om za ITP u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava
 • sudjeluje u aktivnostima zatvaranja ITP-a
 • upravlja rizicima na razini funkcija
 • u skladu s komunikacijskim planom provodi komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti te o njima izvještava UT i KT
 • izrađuje dokumente u skladu s Pravilima za ITP 2021.-2027.
 • izvještava UT za ITP o provedbi projekata na urbanom području
 • obavlja ostale propisane administrativne poslove

Kontakt: itu@koprivnica.hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice