HR EN

Grad Koprivnica

Radna tijela gradonačelnika

Stožer civilne zaštite grada Koprivnice

 1. Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera civilne zaštite
 2. Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  zamjenik načelnice Stožera civilne zaštite
 3. Dalibor Marković, načelnik Policijske postaje Koprivnica,  član,
 4. Miroslav Blažotić, voditelj Službe ureda za civilnu zaštitu, član,
 5. Jasminka Jakupec,  zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,  član,
 6. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, član
 7. Željko Cvrtila, predstavnik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, član
 8. Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Koprivnica,  članica,
 9. Ljiljana Šoštarić, glavna sestra Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko križevačke županije,  članica,
 10. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije, članica,
 11. Robert Šarec, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Koprivnica,   član,
 12. Nedeljko Potroško, direktor tvrtke „Koming“ d.o.o.,  član,
 13. Zdravko Petras, direktor tvrtke „Koprivničke vode“ d.o.o. ,  član,
 14. Nataša Tetec, predsjednica uprave GKP „Komunalac“ d.o.o.,  članica

Socijalno vijeće grada Koprivnice

 1. Anica Desnica, predstavnica Grada Koprivnice, predsjednica
 2. Branimir Živković, predstavnik Centra za socijalnu skrb Koprivnica, član
 3. Velimir Strbat, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Koprivnica, član
 4. Adela Sočev, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, članica
 5. Ružica Vrhovec, predstavnica udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Kulturno vijeće Grada Koprivnice

 1. Karlo Galinec, predsjednik
 2. Maja Holek, član
 3. Robert Čimin, član
 4. Filip Klauček, član
 5. Damir Mađerić, član

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

 1. Maja Marković, dipl. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za predsjednicu,
 2. Vladimira Kelemen, dipl. iur., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 3. Dragutin Jeđud, predstavnik Grada Koprivnice, za člana,
 4. Dejan Novogradec, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 5. Darko Grošić, dipl. iur., predstavnik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, za člana.

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici

 1. Aldijana Matić Horvat, za predsjednicu
 2. Tomislav Golubić,  za člana
 3. Martina Alihodžić, za članicu
 4. Snježana Jovanović – Ćorić, za članicu
 5. Ines Horvatić Jambor, za članicu

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja

 1. Marija Potroško Kovačić, predsjednica
 2. Snježana Jovanović Ćorić, članica
 3. Mihovil Blažotić, članica

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice

 1. Petra Rožmarić,  predsjednica
 2. Hrvoje Petrić, član
 3. Adriana Vidović, članica

Pregovarački odbor grada Koprivnice za pregovore s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi

 1. Ksenija Ostriž, za predsjednicu,
 2. Dubravka Kardaš, za članicu,
 3. Ana Mlinarić, za članicu
 4. Dario Jembrek, za člana

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobrenje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

 1. Marija Potroško Kovačić, predsjednica
 2. Ida Bakrač, članica
 3. Kristina Jakupec, članica

Koordinacijski odbor grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 

 1. Jadranka Lakuš, Društvo Naša djeca Koprivnica, za članicu, Marija Čizmek, Društvo Naša djeca Koprivnica, za zamjenicu članice;
 2. Silvija Čavić, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za članicu, Jelena Jug, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za zamjenicu članice;
 3. Robert Šarec, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana, Aleksandra Krnjašić, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za zamjenicu člana;
 4. Draženka Vadla, Zavod za javno zdravstvo, za članicu, Andreja Kos Milkić, Zavod za javno zdravstvo, za zamjenicu članice;
 5. Petra Mikšić, Dječji vrtić „Igra“ Koprivnica, za članicu, Sanja Sokač, Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 6. Ana Prentašić, Srednja škola Koprivnica, za članicu, Marina Njerš, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 7. Đurđica Pošta, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za članicu, Tihana Cvek, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 8. Maša Zamljačanec, Muzej grada Koprivnice, za članicu, Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 9. Marina Tomac-Rojčević, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za članicu, Sonja Šafar, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za zamjenicu članice;
 10. Ruža Evačić, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za članicu, Draženka Petric, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za zamjenicu članice.

Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Koprivnice

 1. Jasna Markušić, predsjednica
 2. Zdravko Petras, zamjenik predsjednice
 3. Zlatko Filipović, član
 4. Zlatko Lukačević, član
 5. Željkica Lovašin Fišer, članica

Vijeće za prevenciju grada Koprivnice

 1. Mišel Jakšić, gradonačelnik, za predsjednika,
 2. Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća, za zamjenika predsjednika,
 3. Ksenija Kraljic Babić, predstavnica Gradskog vijeća, za članicu,
 4. Dalibor Marković, načelnik Policijske postaje Koprivnica, član,
 5. Ivanka Švagelj-Lovreković, predstavnica Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici, za članicu,
 6. Dubravka Miloloža, predstavnica Općinskog suda u Koprivnici, za članicu,
 7. Jasminka Kacun-Kresojević, predstavnica Centra za socijalnu skrb u Koprivnici, za članicu,
 8. Davorka Gazdek, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
 9. Draženka Vadla, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
 10. Sanja Prelogović, predstavnica osnovnih škola, za članicu,
 11. Manuela Gregurić, predstavnica srednjih škola, za članicu,
 12. Dubravka Horvat, predstavnica Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o.

Povjerenstvo za promet na području grada Koprivnice

 1. NINO ŠTUBLJAK, dipl. inž. prometa, viši stručni suradnik za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Odsjek za izgradnju grada – Grad Koprivnica, za predsjednika,
 2. MARIO PERKOVIĆ, dipl. ing. građ., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za zamjenika predsjednika,
 3. JASNA MARKUŠIĆ, dipl. ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 4. SANDRA PETAK SAMARDŽIĆ, dipl. ing. arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 5. IGOR STRNAD, referent – prometni redar, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za člana,
 6. MARIO IMBRIOVČAN, inž. prometa, pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Koprivnica – Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana,
 7. KSENIJA KANCELAK, dipl.inž.geot., viša stručna suradnica za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za članicu

Pregovarački odbor Grada Koprivnice za pregovore sa Sindikatom odgoja i obrazovanja – Sindikalna podružnica Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica

 1. Ksenija Ostriž, predsjednica
 2. Dubravka Kardaš, članica
 3. Ana Mlinarić, članica
 4. Dario Jembrek, član

Partnersko vijeće za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Koprivnice 2021. – 2030.

 1. Grad Koprivnica – Mišel Jakšić, član i Ksenija Ostriž, zamjenica člana
 2. DV Tratinčica – Ida Šipek, član i Sandra Oreški, zamjenica člana
 3. POU Koprivnica – Maja Holek, član i Ana Odak, zamjenica člana
 4. Muzej grada Koprivnice – Robert Čimin, član i Nikola Cik, zamjenik člana
 5. Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica – Karlo Galinec, član i Ana Škvarić, zamjenica člana
 6. GKP Komunalac d.o.o. – Nataša Tetec, član i Goran Međurečan, zamjenik člana
 7. REA Sjever – Ivan Šimić, član i Jurica Perko, zamjenik člana
 8. COOR Podravsko sunce Koprivnica – Radmila Popović, član i Luka Femec, zamjenik člana
 9. OŠ “Đuro Ester” Koprivnica – Sanja Prelogović, član i Dubravka Vajdić Kolarić, zamjenica člana
 10. Umjetnička škola Fortunat Pintarić – Ariana Šandl, član i Filip Klauček, zamjenik člana
 11. Gimnazija “Fran Galović” – Vjekoslav Robotić, član i Marina Tomac Rojčević, zamjenica člana
 12. Sveučilište Sjever – Mario Tomiša, član i Ivana Bagarić Peroš, zamjenica člana
 13. Udruga Kopriva – Ivan Funtek, član i Alen Kerovac, zamjenik člana
 14. Udruga Mladih Koprivnica – Gordan Knežević, član i Karlo Kekez, zamjenik člana
 15. Savjet mladih Grada Koprivnice – Ivan Pišpek, član i Ivona Jarža, zamjenica člana
 16. Klub Mariška – Valentina Čadavec, član i Luka Podunajec, zamjenik člana
 17. Udruga osoba s invaliditetom grada Koprivnice “Bolje sutra” – Marija Mraz, član i Karmen Jurković, zamjenica člana
 18. Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice – Božica Palčić, član i Stanislav Lovković, zamjenik člana
 19. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica – Adela Sočev, član i Mateja Remetović, zamjenica člana
 20. Forum udruga nezavisne kulture-FUNK – Andreja Salajec, član i Denis Koščak, zamjenik člana
 21. Centar za socijalnu skrb Koprivnica – Danijel Rušak, član i Melita Pongrac, zamjenica člana
 22. HGK-Županijska komora Koprivnica – Krunoslav Vitelj, član i Kristina Stanišić, zamjenica člana
 23. Enter d.o.o. – Aldijana Matić – Horvat, član i Sanja Premec Sušanj, zamjenica člana
 24. Turistička zajednica grada Koprivnice – Renato Labazan, član i Mario Borštnar, zamjenik člana
 25. Udruženje obrtnika Koprivnica – Darko Frankol, član i Jasmina Markota, zamjenica člana

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice