HR EN

Grad Koprivnica

Radna tijela gradonačelnika

Stožer civilne zaštite grada Koprivnice

 1. Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera civilne zaštite
 2. Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  zamjenik načelnice Stožera civilne zaštite
 3. Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica,  član,
 4. Miroslav Blažotić, voditelj Službe ureda za civilnu zaštitu, član,
 5. Jasminka Jakupec, vršiteljica dužnosti zapovjednice Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,  član,
 6. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, član
 7. Ivan Golubić, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, čla
 8. Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Koprivnica,  članica,
 9. Ljiljana Šoštarić, glavna sestra Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko križevačke županije,  članica,
 10. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije, članica,
 11. Robert Šarec, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Koprivnica,   član,
 12. Nedeljko Potroško, direktor tvrtke „Koming“ d.o.o.,  član,
 13. Zdravko Petras, direktor tvrtke „Koprivničke vode“ d.o.o. ,  član,
 14. Nataša Tetec, predsjednica uprave GKP „Komunalac“ d.o.o.,  članica

Socijalno vijeće grada Koprivnice

 1. Anica Desnica, predstavnica Grada Koprivnice, predsjednica
 2. Branimir Živković, predstavnik Centra za socijalnu skrb Koprivnica, član
 3. Velimir Strbat, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Koprivnica, član
 4. Adela Sočev, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, članica
 5. Ružica Vrhovec, predstavnica udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Kulturno vijeće

 1. Karla Lulić, predsjednica
 2. Helena Kušenić, zamjenica predsjednice
 3. Gordana Špoljar Andrašić, članica
 4. Dalibor Grubačević, član
 5. Mario Periša, član

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

 1. Maja Marković, dipl. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za predsjednicu,
 2. Vladimira Kelemen, dipl. iur., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 3. Dragutin Jeđud, predstavnik Grada Koprivnice, za člana,
 4. Dejan Novogradec, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 5. Darko Grošić, dipl. iur., predstavnik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, za člana.

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici

 1. Aldijana Matić Horvat, za predsjednicu
 2. Tomislav Golubić,  za člana
 3. Martina Alihodžić, za članicu
 4. Snježana Jovanović – Ćorić, za članicu
 5. Ines Horvatić Jambor, za članicu

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja

 1. Marija Potroško Kovačić, predsjednica
 2. Jelena Horvat, članica
 3. Ana Kuruc, članica

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice

 1. Petra Rožmarić,  predsjednica
 2. Dejan Čokonaj, član
 3. Adriana Vidović, članica

Pregovarački odbor grada Koprivnice za pregovore s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi

 1. Ksenija Ostriž, za predsjednicu,
 2. Dubravka Kardaš, za članicu,
 3. Ana Mlinarić, za članicu
 4. Dario Jembrek, za člana

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobrenje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

 1. Marija Potroško Kovačić, predsjednica
 2. Jelena Horvat, članica
 3. Kristina Jakupec, članica

Koordinacijski odbor grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 

 1. Jadranka Lakuš, Društvo Naša djeca Koprivnica, za članicu, Marija Čizmek, Društvo Naša djeca Koprivnica, za zamjenicu članice;
 2. Silvija Čavić, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za članicu, Jelena Jug, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za zamjenicu članice;
 3. Robert Šarec, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana, Aleksandra Krnjašić, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za zamjenicu člana;
 4. Draženka Vadla, Zavod za javno zdravstvo, za članicu, Andreja Kos Milkić, Zavod za javno zdravstvo, za zamjenicu članice;
 5. Petra Mikšić, Dječji vrtić „Igra“ Koprivnica, za članicu, Sanja Sokač, Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 6. Ana Prentašić, Srednja škola Koprivnica, za članicu, Marina Njerš, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 7. Đurđica Pošta, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za članicu, Tihana Cvek, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 8. Maša Zamljačanec, Muzej grada Koprivnice, za članicu, Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 9. Marina Tomac-Rojčević, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za članicu, Sonja Šafar, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za zamjenicu članice;
 10. Ruža Evačić, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za članicu, Draženka Petric, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za zamjenicu članice.

Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Koprivnice

 1. Jasna Markušić, predsjednica
 2. Zdravko Petras, zamjenik predsjednice
 3. Zlatko Filipović, član
 4. Zlatko Lukačević, član
 5. Željkica Lovašin Fišer, članica

Vijeće za prevenciju grada Koprivnice

 1. Mišel Jakšić, gradonačelnik, za predsjednika,
 2. Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća, za zamjenika predsjednika,
 3. Ksenija Kraljic Babić, predstavnica Odbora za obitelj i mlade, za članicu,
 4. Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica, član
 5. Ivanka Švagelj-Lovreković, predstavnica Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici, za članicu,
 6. Dubravka Miloloža, predstavnica Prekršajnog suda u Koprivnici, za članicu,
 7. Jasminka Kacun-Kresojević, predstavnica Centra za socijalnu skrb u Koprivnici, za članicu
 8. Marija Čular-Turk, predstavnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovistnosti, za članicu,
 9. Draženka Vadla, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu
 10. Sanja Prelogović, predstavnica osnovnih škola, za članicu,
 11. Manuela Gregurić, predstavnica srednjih škola, za članicu
 12. Dubravka Horvat, predstavnica Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o.

Povjerenstvo za promet na području grada Koprivnice

 1. NINO ŠTUBLJAK, dipl. inž. prometa, viši stručni suradnik za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Odsjek za izgradnju grada – Grad Koprivnica, za predsjednika,
 2. MARIO PERKOVIĆ, dipl. ing. građ., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za zamjenika predsjednika,
 3. JASNA MARKUŠIĆ, dipl. ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 4. SANDRA PETAK SAMARDŽIĆ, dipl. ing. arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 5. IGOR STRNAD, referent – prometni redar, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za člana,
 6. MARIO IMBRIOVČAN, inž. prometa, pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Koprivnica – Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana,
 7. MIRELA ŠKVORC, dipl. kriminalist/specijalistica kriminalistike, voditeljica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za članicu,
 8. KSENIJA KANCELAK, dipl.inž.geot., viša stručna suradnica za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za članicu

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice