HR EN

Grad Koprivnica

Radna tijela gradonačelnika

Stožer civilne zaštite grada Koprivnice

 1. Ksenija Ostriž, načelnica
 2. Dario Jembrek, zamjenik načelnice
 3. Mišel Kiš, član
 4. Miroslav Blažotić, član
 5. Jasminka Jakupec, član
 6. Adela Sočev, članica
 7. Zlatko Despotušić, član
 8. Ivan Golubić, član
 9. Zdravko Petras, član
 10. Nedjeljko Potroško, član
 11. Robert Šarec, član
 12. Nataša Tetec, članica
 13. Ivan Pal, član
 14. Goran Kovačić, član
 15. Zoran Gošek, član
 16. Mirjana Hanžeković, članica
 17. Draženka Vadla, članica

Socijalno vijeće grada Koprivnice

 1. Željka Zetović, predsjednica
 2. Sonja Bojić, članica
 3. Biserka Golubić, članica
 4. Adela Sočev, članica
 5. Ružica Vrhovec, članica

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

 1. Maja Marković, dipl. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za predsjednicu,
 2. Vladimira Kelemen, dipl. iur., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 3. Adriana Vidović, mag. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 4. Dejan Novogradec, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 5. Darko Grošić, dipl. iur., predstavnik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, za člana.

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici

 1. Aldijana Matić Horvat, za predsjednicu
 2. Tomislav Golubić,  za člana
 3. Martina Alihodžić, za članicu
 4. Snježana Jovanović – Ćorić, za članicu
 5. Ines Horvatić Jambor, za članicu

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja

 1. Marija Potroško Kovačić, predsjednica
 2. Jelena Horvat, članica
 3. Ana Kuruc, članica

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice

 1. Petra Rožmarić,  predsjednica
 2. Dejan Čokonaj, član
 3. Adriana Vidović, članica

Pregovarački odbor grada Koprivnice za pregovore s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi

1. Ksenija Ostriž, za predsjednicu,
2. Dubravka Kardaš, za članicu,
3. Ana Mlinarić, za članicu
4. Dario Jembrek, za člana

Pregovarački odbor grada Koprivnice za pregovore sa sindikatom odgoja i obrazovanja Hrvatske – sindikalna podružnica Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica

1. Melita Samoborec, za predsjednicu,
2. Dubravka Kardaš, za članicu,
3. Ana Mlinarić, za članicu
4. Dario Jembrek, za člana

Pregovarački odbor grada Koprivnice za SSSH – podružnica gradska uprava

1. Melita Samoborec, za predsjednicu,
2. Jasmina Stričević, za članicu,
3. Dubravka Kardaš, za članicu

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobrenje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

1.Marija Potroško Kovačić, predsjednica
2. Jelena Horvat, članica
3. Kristina Jakupec, članica

Koordinacijski odbor grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 

 1. Jadranka Lakuš, Društvo Naša djeca Koprivnica, za članicu,
  Anica Desnica, Društvo Naša djeca Koprivnica, za zamjenicu članice;
 2. Maja Ernečić, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za članicu,
  Natalija Horvat, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za zamjenicu članice;
 3. Robert Šarec, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana,
  Aleksandra Krnjašić, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za zamjenicu člana;
 4. Jasenka Vuljak Vulić, Zavod za javno zdravstvo, za članicu,
  Andreja Kos Milkić, Zavod za javno zdravstvo, za zamjenicu članice;
 5. Natalija Kušek, Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, za članicu,
  Paula Kuharić, Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 6. Draženka Ivaniš-Sikavica, Srednja škola Koprivnica, za članicu,
  Ines Frančić, Srednja škola Koprivnica, za zamjenicu članice;
 7. Đurđica Pošta, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za članicu,
  Mihaela Telebar, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 8. Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, za članicu,
  Maša Zamljačanec, Muzej grada Koprivnice, za zamjenicu članice;
 9. Marina Tomac-Rojčević, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za članicu,
  Sonja Šafar, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za zamjenicu članice;
 10. Ruža Evačić, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, za članicu,
  Draženka Petric, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, za zamjenicu članice.

Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Koprivnice

 1. Jasna Markušić, predsjednica
 2. Zdravko Petras, zamjenik predsjednice
 3. Zlatko Filipović, član
 4. Zlatko Lukačević, član
 5. Željkica Lovašin Fišer, članica

Vijeće za prevenciju grada Koprivnice

 1. Mišel Jakšić, gradonačelnik, za predsjednika,
 2. Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća, za zamjenika predsjednika,
 3. Ksenija Kraljic Babić, predstavnica Odbora za obitelj i mlade, za članicu,
 4. Mišel Kiš, načelnik Policijske postaje Koprivnica, član
 5. Ivanka Švagelj-Lovreković, predstavnica Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici, za članicu,
 6. Dubravka Miloloža, predstavnica Prekršajnog suda u Koprivnici, za članicu,
 7. Jasminka Kacun-Kresojević, predstavnica Centra za socijalnu skrb u Koprivnici, za članicu
 8. Marija Čular-Turk, predstavnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovistnosti, za članicu,
 9. Draženka Vadla, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu
 10. Sanja Prelogović, predstavnica osnovnih škola, za članicu,
 11. Manuela Gregurić, predstavnica srednjih škola, za članicu
 12. Dubravka Horvat, predstavnica Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o.

Povjerenstvo za promet na području grada Koprivnice

 1. NINO ŠTUBLJAK, dipl. inž. prometa, viši stručni suradnik za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Odsjek za izgradnju grada – Grad Koprivnica, za predsjednika,
 2. MARIO PERKOVIĆ, dipl. ing. građ., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za zamjenika predsjednika,
 3. JASNA MARKUŠIĆ, dipl. ing. građ., pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 4. SANDRA PETAK SAMARDŽIĆ, dipl. ing. arh., voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje – Grad Koprivnica, za članicu,
 5. IGOR STRNAD, referent – prometni redar, Odsjek za komunalno gospodarstvo, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za člana,
 6. MARIO IMBRIOVČAN, inž. prometa, pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Koprivnica – Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana,
 7. MIRELA ŠKVORC, dipl. kriminalist/specijalistica kriminalistike, voditeljica Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za članicu,
 8. KSENIJA KANCELAK, dipl.inž.geot., viša stručna suradnica za građenje, Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo – Grad Koprivnica, za članicu

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy