HR EN

Grad Koprivnica

Radna tijela gradonačelnika

Stožer civilne zaštite grada Koprivnice

 1. Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika, načelnica Stožera civilne zaštite
 2. Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika Grada Koprivnice,  zamjenik načelnice Stožera civilne zaštite
 3. Davor Kovačev, uime Policijske postaje Koprivnica, član,
 4. Miroslav Blažotić, voditelj Službe ureda za civilnu zaštitu, član,
 5. Jasminka Jakupec,  zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice,  član,
 6. Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, član
 7. Željko Cvrtila, predstavnik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, član
 8. Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Koprivnica,  članica,
 9. Ljiljana Šoštarić, glavna sestra Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko križevačke županije,  članica,
 10. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije, članica,
 11. Robert Šarec, tajnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Koprivnica,   član,
 12. Nedeljko Potroško, direktor tvrtke „Koming“ d.o.o.,  član,
 13. Zdravko Petras, direktor tvrtke „Koprivničke vode“ d.o.o. ,  član,
 14. Nataša Tetec, predsjednica uprave GKP „Komunalac“ d.o.o.,  članica

Socijalno vijeće grada Koprivnice

 1. Anica Desnica, predstavnica Grada Koprivnice, predsjednica
 2. Branimir Živković, predstavnik Centra za socijalnu skrb Koprivnica, član
 3. Velimir Strbat, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Koprivnica, član
 4. Adela Sočev, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, članica
 5. Ružica Vrhovec, predstavnica udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Kulturno vijeće Grada Koprivnice

 1. Karlo Galinec, predsjednik
 2. Maja Holek, član
 3. Robert Čimin, član
 4. Filip Klauček, član
 5. Damir Mađerić, član

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga

 1. Maja Marković, dipl. oec., predstavnica Grada Koprivnice, za predsjednicu,
 2. Vladimira Kelemen, dipl. iur., predstavnica Grada Koprivnice, za članicu,
 3. Dragutin Jeđud, predstavnik Grada Koprivnice, za člana,
 4. Dejan Novogradec, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, za člana,
 5. Darko Grošić, dipl. iur., predstavnik Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, za člana.

Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje u gradu Koprivnici

 1. Aldijana Matić Horvat, za predsjednicu
 2. Tomislav Golubić,  za člana
 3. Martina Alihodžić, za članicu
 4. Snježana Jovanović – Ćorić, za članicu
 5. Ines Horvatić Jambor, za članicu

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja

 1. Marija Potroško Kovačić, za predsjednicu
 2. Snježana Jovanović Ćorić, za članicu
 3. Mihovil Blažotić, za člana

Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja grada Koprivnice

 1. Petra Rožmarić, za predsjednicu
 2. Hrvoje Petrić, za člana
 3. Adriana Vidović, za članicu

Pregovarački odbor grada Koprivnice za pregovore s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi

 1. Ksenija Ostriž, za predsjednicu,
 2. Dubravka Kardaš, za članicu,
 3. Ana Mlinarić, za članicu
 4. Dario Jembrek, za člana

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobrenje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama

 1. Maja Ištvan Krapinec, za predsjednicu
 2. Ivana Vukonić, za članicu
 3. Kristina Jakupec, za članicu

Koordinacijski odbor grada Koprivnice za vođenje akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 

 1. Jadranka Lakuš, Društvo Naša djeca Koprivnica, za članicu, Marija Čizmek, Društvo Naša djeca Koprivnica, za zamjenicu članice;
 2. Silvija Čavić, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za članicu, Jelena Jug, Centar za socijalnu skrb Koprivnica, za zamjenicu članice;
 3. Robert Šarec, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za člana, Aleksandra Krnjašić, Policijska uprava Koprivničko-križevačka, za zamjenicu člana;
 4. Draženka Vadla, Zavod za javno zdravstvo, za članicu, Andreja Kos Milkić, Zavod za javno zdravstvo, za zamjenicu članice;
 5. Petra Mikšić, Dječji vrtić „Igra“ Koprivnica, za članicu, Sanja Sokač, Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 6. Ana Prentašić, Srednja škola Koprivnica, za članicu, Marina Njerš, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 7. Đurđica Pošta, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za članicu, Tihana Cvek, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 8. Maša Zamljačanec, Muzej grada Koprivnice, za članicu, Danijela Petrić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, za zamjenicu članice;
 9. Marina Tomac-Rojčević, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za članicu, Sonja Šafar, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, za zamjenicu članice;
 10. Ruža Evačić, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za članicu, Draženka Petric, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, za zamjenicu članice.

Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina na području grada Koprivnice

 1. Jasna Markušić, predsjednica
 2. Zdravko Petras, zamjenik predsjednice
 3. Zlatko Filipović, član
 4. Lucija Sirovec, članica
 5. Andreja Jakupec, članica

Vijeće za prevenciju grada Koprivnice

 1. Mišel Jakšić, gradonačelnik, za predsjednika,
 2. Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća, za zamjenika predsjednika,
 3. Ksenija Kraljic Babić, predstavnica Gradskog vijeća, za članicu,
 4. Davor Kovačev, predstavnik Policijske postaje Koprivnica, član,
 5. Ivanka Švagelj-Lovreković, predstavnica Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici, za članicu,
 6. Dubravka Miloloža, predstavnica Općinskog suda u Koprivnici, za članicu,
 7. Sonja Patrčević, predstavnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, za članicu,
 8. Davorka Gazdek, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
 9. Draženka Vadla, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
 10. Sanja Prelogović, predstavnica osnovnih škola, za članicu,
 11. Mario Latin, predstavnik srednjih škola, za člana,
 12. Dubravka Horvat, predstavnica Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o.
 13. Jasminka Kacun Kresojević, predstavnica Obiteljskog centra Koprivnica

Pregovarački odbor Grada Koprivnice za pregovore sa Sindikatom odgoja i obrazovanja – Sindikalna podružnica Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica

 1. Ksenija Ostriž, predsjednica
 2. Dubravka Kardaš, članica
 3. Ana Mlinarić, članica
 4. Dario Jembrek, član

Partnersko vijeće za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Koprivnice 2021. – 2030.

Redni broj Dionici Član Zamjenik Člana
1. Grad Koprivnica Mišel Jakšić Ksenija Ostriž
2. DV Tratinčica Ida Šipek Sandra Oreški
3. POU Koprivnica Maja Holek Ana Odak
4. Muzej grada Koprivnice Robert Čimin Draženka Jalšić Ernečić
5. Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica Karlo Galinec Ana Škvarić
6. GKP Komunalac d.o.o. Nataša Tetec Goran Međurečan
7. REA Sjever Ivan Šimić Damir Mandić
8. COOR Podravsko Sunce Koprivnica Radmila Popović Luka Femec
9. OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica Sanja Prelogović Mihael Kivač
10. Umjetnička škola Fortunat Pintarić Ariana Šandl Filip Klauček
11. Gimnazija „Fran Galović“ Vjekoslav Robotić Marina Tomac Rojčević
12. Sveučilište Sjever Mario Tomiša Ivana Bagarić Peroš
13. Udruga Kopriva Ivan Funtek Alen Kerovac
14. Udruga Mladih Koprivnica Gordan Knežević Karlo Kekez
15. Savjet mladih Grada Koprivnice Nadan Fabijanec Dmitar Švaco
16. Klub Mariška Valentina Čadavec Luka Podunajec
17. Udruga osoba s invaliditetom grada Koprivnice „Bolje sutra“ Marija Mraz Martina Hasan
18. Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice Božica Palčić Stanislav Lovković
19. Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnice Adela Sočev Mateja Remetović
20 Forum udruga nezavisne kulture – FUNK Andreja Salajec Denis Koščak
21. Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Koprivnica Danijel Rušak Melita Pongrac
22. Obiteljski centar Područna služba Koprivničko – križevačka Silvija Čavić Jasminka Kacun-Kresojević
23. HGK – Županijska komora Koprivnica Renata Lohajner Kristina Stanišić
24. Enter Koprivnica d.o.o. Aldijana Matić – Horvat Sanja Premec Sušanj
25. Turistička zajednica grada Koprivnice Renato Labazan Mario Borštnar
26. Udruženje obrtnika Koprivnica Elida Zagrajski Davor Nemedan

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice