HR EN

Grad Koprivnica

Jednostavna i javna nabava

I. JEDNOSTAVNA NABAVA

Grad Koprivnica koristi informatički sustav za provedbu postupaka jednostavne nabave. Kako bi mogli sudjelovati u budućim postupcima jednostavne nabave, molimo Vas da se registrirate na Internetskoj aplikaciji Ensolva. Proces registracije se obavlja na web adresi: https://grad-koprivnica.ensolva.com/user/register

Upute za registraciju, email adresa i broj telefona za podršku u korištenju aplikacije nalaze se u podnožju navedene web stranice.

Za već registrirane korisnike, prijava je na web adresi: https://grad-koprivnica.ensolva.com/user/login

Web adresa za interne zahtjevatelje: https://grad-koprivnica.ensolva.com/zahtjevi

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave (“Glasnik Grada Koprivnice” broj  2/24)


OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA GRADA KOPRIVNICE

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Sukladno gore navedenom Grad Koprivnica je od 01. prosinca 2018. godine omogućio  zaprimanje računa  pristiglih u formi e-računa.

Mail adresa za zaprimanje e-računa je: eracun@koprivnica.hr

 


II. JAVNA NABAVA

SUKOB INTERESA

Temeljem članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: „ZJN 2016.“) sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

 1. ako predstavnik naručitelja obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
 2. ako je predstavnika naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekata s više od 0,5%.

Temeljem članka 80. stavka 2. ZJN 2016. Grad Koprivnica kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. ZJN 2016.

Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.


Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

OTVORENA SAVJETOVANJA

ZATVORENA SAVJETOVANJA


Javna nabava velike vrijednosti

Objavljeni postupci javne nabave u otvorenom roku

Objavljeni postupci javne nabave u tijeku obrade

Obavijesti o sklopljenim ugovorima javne nabave velike vrijednosti

Poništeni postupci


Javna nabava male vrijednosti

Objavljeni postupci javne nabave u otvorenom roku

 • Izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja tržnice i polivalentnog centra u Koprivnici – Nacrt dokumentacije

Objavljeni postupci javne nabave u tijeku obrade

 • Nabava opreme za uzgoj rasadnog materijala – Nacrt dokumentacije
 • Nabava rasadnog materijala – Nacrt dokumentacije
 • Hvatanje i sakupljanje napuštenih pasa na području Grada Koprivnice – Nacrt dokumentacije
 • Opremanje OŠ Podolice u okviru eksperimentalnog programa “Osnovna škola kao cjelodnevna škola” – drugi ponovljeni postupak – Nacrt dokumentacije
 • Izgradnja pješačko biciklističke staze između naselja Draganovec i Štaglinec – Nacrt dokumentacije
 • Projektiranje i rekonstrukcija dviju zgrada znanstveno – inovacijskog parka u Koprivnici u sklopu ITU mehanizma – Nacrt dokumentacije
 • Uređenje okoliša i sportskog terena OŠ Podolice u sklopu eksperimentalnog projekta “Osnovna škola kao cjelodnevna škola” – Nacrt dokumentacije
 • Računala i računalna oprema – Nacrt dokumentacije

Obavijesti o sklopljenim ugovorima javne nabave male vrijednosti

Poništeni postupci

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice