HR EN

Grad Koprivnica

Prostorno uređenje


Javne površine

 • Odluka o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice; GGK 1/12.

Prostorno uređenje

 • Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Koprivnice GGK 1/18.10/18.
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Pri Sv. Magdaleni I”, GGK 1/17.10/18.
 • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice; GGK 4/06, 5/125/15.1/17.3/17.
 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Koprivnice ; GGK 4/08.7/14. 1/15.1/17.3/17.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Zagorska” u Koprivnici; GGK 3/13.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja «Zona centralnih funkcija» u Koprivnici; GGK 3/11., 1/17.10/18.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Cvjetna” u Koprivnici; GGK 3/11.5/19.
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Cvjetna” u Koprivnici; GGK; 6/20.
 • Odluka o stavljanju izvan snage izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana «Centar» u Koprivnici u dijelu koji se odnosi na Trg mladosti; GGK 2/07.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Lenišće-zona B-5” u Koprivnici; 4/04, 3/07, GGK 5/15.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja «Lenišće – zona istok» u Koprivnici; GGK 3/07.5/15.6/15.
 • Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja “Lenišće – zona Jug” u Koprivnici; GGK 2/05.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja centralog gradskog područja Dubovec u Koprivnici ; 02.03.2000.; GGK 2/05.; 2/11.
 • Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja “Zona A-11” Koprivnica; GGK 4/04.,  5/15.6/15.
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri sv. Magdaleni u Koprivnici ; 22.10.1999., GGK 4/04.

Ulice

 • Odluka o određivanju imena novoformiranih ulica na području Grada Koprivnice; GGK 4/96. , 6/00., 7/10., 4/11., 7/12., 3/13.
 • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena ulica na području Grada Koprivnice; GGK 6/98.
 • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena novoformiranim ulicama na području Grada Koprivnice; GGK 3/03., 2/05.
 • Odluka o promjeni imena ulica i određivanju imena novoformiranim ulicama na području Grada Koprivnice; GGK 3/03.
 • Zaključak o formiranju i imenovanju trga Svetog Oca Pape Ivana Pavla II. ; GGK 2/05.
 • Odluka o određivanju imena novoformiranih trgova i ulica na području Grada Koprivnice; GGK 3/09.
 • Zaključak o imenovanju Magistrale dr. Franje Tuđmana ; GGK 3/07.

Tržni red

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice