HR EN

Grad Koprivnica

Dječji vrtići

Dječji vrtić “Tratinčica”

Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu. Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Koprivnica.

Trg podravskih heroja 7, 48 000 Koprivnica
Ravnateljica: Ida Šipek

Tel: 048 621 358
Email: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica”

  1. Petra Rožmarić, ispred osnivača
  2. Stjepan Lončar, ispred osnivača
  3. Denis Dušić, ispred osnivača
  4. Ana Prentašić, iz redova roditelja
  5. Adrijana Gajski, iz redova zaposlenika

Dječji vrtić „Smiješak“

Dječji vrtić “Smiješak” Koprivnica započeo je svoj rad i djelovanje 1. rujna 1998. godine kao prvi privatni vrtić u gradu Koprivnica.  Odgojno – obrazovne aktivnosti provode se s djecom od 3 godine života do polaska u školu.

Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica
Ravnateljica: Martina Repić

Tel: 048 621 620
Email: dvsmijesak@gmail.com

Dječji vrtić Sv. Josipa – Podružnica Koprivnica

Osnivač je Družba Kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje providnosti sa sjedištem u Novoj vesi 16, Zagreb. Dječji vrtić svetog Josipa organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi od navršenih dvije i pol godine života do polaska u školu.

Đure Basaričeka 15, 48000 Koprivnica
Voditeljica podružnice: Ljiljana Puljić s. Gabrijela

Tel: 048 621 612
Email: d.v.sv.josipa@kc.t-com.hr

Dječji vrtić „Igra“

Dječji vrtić IGRA je privatni vrtić koji provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi.

Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica
Ravnateljica: Gabrijela Golub

Tel: 048 864 166
Email: djecji.vrtic.igra@gmail.com

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice