HR EN

Grad Koprivnica

Dječji vrtići

Dječji vrtić “Tratinčica”

Dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu. Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Koprivnica.

Trg podravskih heroja 7, 48 000 Koprivnica
Ravnateljica Sandra Oreški

Tel: 048 621 358
Email: djecji.vrtic.tratincica@kc.t-com.hr

Dječji vrtić Sv. Josipa – Podružnica Koprivnica

Osnivač je Družba Kćeri Božje ljubavi, Provincija Božje providnosti sa sjedištem u Novoj vesi 16, Zagreb. Dječji vrtić svetog Josipa organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi od navršenih dvije i pol godine života do polaska u školu.

Đure Basaričeka 15, 48000 Koprivnica
Voditeljica podružnice: Ljiljana Puljić s. Gabrijela

Tel: 048 621 612
Email: d.v.sv.josipa@kc.t-com.hr

Dječji vrtić „Igra“

Dječji vrtić IGRA je privatni vrtić koji provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi.

Kneza Domagoja 93, 48000 Koprivnica
Ravnateljica: Gabrijela Golub

Tel: 048 864 166
Email: djecji.vrtic.igra@gmail.com

Područni objekt „Smiješak“
Starogradska 22, 48000 Koprivnica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice