HR EN

Grad Koprivnica

Služba ureda gradonačelnika

Pročelnik: Dario Jembrek, dipl.ing.el.

Zrinski trg 1, Koprivnica
Tel: 048 279-550
Email: ured.gradonacelnika@koprivnica.hr


 

Kristina Cvitić

dipl.oec., zamjenica pročelnika

Tel: 048 279 554
Email: kristina.cvitic@koprivnica.hrMladen Ban

inž.el., stručni suradnik za informatičke poslove

Tel: 048 654 843
Email: mladen.ban@koprivnica.hr


Sanjica Buzuk

administrativna tajnica gradonačelnika

Tel:  048 279 555
Email: grad.koprivnica@koprivnica.hr 

Odsjek za protokol i odnose s javnostima

Darko Ledinski

prof., voditelj odsjeka za protokol, odnose s javnostima i civilnu zaštitu

Tel: 048 279 515
Email: darko.ledinski@koprivnica.hr


Ivana Ledinski Cvetković

mag.pol., viša savjetnica za informiranje i odnose s javnostima

Tel: 048 279 529
Email: ivana.ledinski.cvetkovic@koprivnica.hr


Hrvoje Ružić

univ.bacc.comm., referent za uređivanje web stranice i informiranje

Tel: 048 279 521
Email: hrvoje.ruzic@koprivnica.hr  

Odsjek za nabavu

Marija Potroško Kovačić

dipl.iur., voditeljica odsjeka za nabavu

Tel: 048 279 531
Email: marija.potrosko@koprivnica.hr


Dunja Lukavečki

mag.iur., viša savjetnica za javnu nabavu

Tel: 048 279 553
Email: dunja.lukavecki@koprivnica.hr


Nataša Kancijan

dipl.iur., viša stručna suradnica za javnu nabavu

Tel: 048 279 564
Email: natasa.kancijan@koprivnica.hr


Dijana Radotović

referentica za nabavu

Tel: 048 279 501
Email: dijana.radotovic@koprivnica.hr 

Odsjek za ITU

Maja Ferlindeš

univ.spec.act.soc., viša stručna suradnica za ITU

Tel: 048 279 548
Email: maja.ferlindes@koprivnica.hr


Gordana Komes

referentica za ITU

Tel: 048 279 509
Email: gordana.komes@koprivnica.hr 

Đurđica Klebić

namještenica za pomoćno tehničke poslove


Marija Strmecki

spremačica


Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice