HR EN

Grad Koprivnica

Poslovno

 

Poduzetništvo

 • Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, GGK  6/19.
 • Program olakšica investitorima u poduzetničkim zonama DRAVSKA i RADNIČKA; GGK 6/19.
 • Odluka o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici; GGK 6/19.
 • Odluka o formiranju poduzetničkih zona u Gradu Koprivnici; GGK 5/15.
 • Program razvoja poduzetničkih zona

Trgovačka društva i agencije

 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 10/18.6/20.
 • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18.
 • Odluka o prestanku Društva mediauni d.o.o.; GGK 2/15.
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva Centar za inovacije u hrani – INNOTECH, društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj; GGK 2/15.
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita bro 5110159935; GGK 3/14.7/18.
 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.; GGK 6/16.
 • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.; GGK 6/16.; 9/19.
 • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. ; GGK 2/14.
 • Odluka o kupnji i preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu media uni d.o.o.; GGK 5/12.
 • Odluka o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu media uni d.o.o.; GGK 1/13.
 • Odluka o zaključenju Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću media uni d.o.o., GGK 5/12., 1/13.
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama; GGK 2/11., 5/11, 1/13., 5/14.
 • Odluka o osnivanju Poduzetničkog inkubatora (Koprivnički poduzetnik); GGK 9/01., 3/09., 2/16.
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću ; GGK 9/18.; 9/19.
 • Odluka o osnivanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice; GGK 3/09.
 • Sporazum o osnivanju ustanove REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER; GGK 2/09., 4/11. , 6/12., 4/17

Nabava

 • Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave; GGK; 6/20.

Ugostiteljstvo

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti; GGK 1/07., 3/08., 5/09., 5/14.,  7/14. (pročišćeni tekst), 5/15.
 • Zahtjev  za odobravanje produženog radnog vremena u ugostiteljstvu – Obrazac
 • Odluka o dozvoljenom prekoračenju naviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice, GGK 4/11.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy