HR EN

Grad Koprivnica

Javnopravna tijela

U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

Popis javnopravnih tijela za područje Grada Koprivnice nalazi se na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Na linku gore odaberite Ured: Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy