HR EN

Grad Koprivnica

Grad Koprivnica


Strateški dokumenti

 • Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Koprivnice GGK 7/23
 • Odluka o donošenju Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. i Akcijskog plana Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. GGK 7/23
 • Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje i provedbu Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 GGK 6/23
 • Strategija razvoja Grada Koprivnice do 2030. godine GGK 2/22
 • Odluka o ustrojavanju i sastavu manjeg urbanog područja Koprivnica GGK 8/21
 • Odluka o pristupanju Grada Koprivnice članstvu Lokalne akcijske grupe “Izvor” GGK 8/21
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine GGK 8/21; GGK 1/22
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine GGK 8/21
 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Koprivnice za 2015.-2020.; GGK 9/20.
 • Odluka o pokretanju  postupka izrade Plana razvoja Grada Koprivnice za razdoblje do 2030. godine; GGK 9/20.
 • Zaključak o usvajanju strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020.; GGK 2/15.
 • Strategija razvoja cikloturizma za podrucje Podravine
 • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020. godine; GGK 2/16
 • Provedbeni program Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2025. godine PDF verzija ; Prilog 1
 • Izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Koprivnice za razdoblje 2021. – 2025. godine u periodu od 1.1.2022. do 30.6.2022. PDF verzija
 • Izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Koprivnice za razdoblje 2021. – 2025. godine – godišnji izvještaj za 2022. godinu PDF verzija; Prilog 1
 • Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Koprivnice za 2023. godinu PDF verzija
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća Provedbenog programa Grada Koprivnice za 2023. godinu PDF verzija

Suradnja

 • Povelja o suradnji Grada Koprivnice i nevladinog, neprofitnog sektora; 23.10.2008., GGK 6/09.
 • Zaključak o prihvaćanju inicijative za uspostavljanje suradnje između Grada Koprivnice i Grada Brodnice iz Poljske; GGK 5/03.

Gradovi prijatelji

 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Grada Heviza (Mađarska); GGK 4/16.
 • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Opštine Arilje; GGK 5/14.
 • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Općine Čapljina; GGK 5/14.
 • Zaključak o prihvaćanju Globalnog sporazuma gradova o zaštiti klime “Globalnog klimatskog pakta iz Meksiko Cityja”; GGK 7/10.
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Občine Domžale (Republika Slovenija); GGK 3/10.
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Opštine Nikšić (Crna Gora); GGK 1/10.
 • Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa između Grada Koprivnice i Opštine Nikšić; GGK 1/10.
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih veza između Grada Koprivnice i Grada Kaposvára (GGK 5/1995); GGK 5/1995.
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Koprivnice i Grada Poreča; GGK 3/04.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice