HR EN

Grad Koprivnica

Poljoprivreda i šumarstvo

Poljoprivreda

  • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Koprivnice u svrhu poljoprivredne obrade GGK 8/22
  • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2023. godini GGK 8/22
  • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2022. godini GGK 9/21
  • Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023.; GGK 5/21
  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice
  • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2021. goidni; GGK 9/20.
  • Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje 2017. do 2020. godine, GGK 1/17.
  • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Koprivnice; GGK 9/20.

Šumarstvo

  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu; GGK 5/19.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice