HR EN

Grad Koprivnica

Proračunski dokumenti

2020. godina

Proračun Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (word) Proračun Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (excel) Obrazloženje Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu Obrazloženja financijskih planova proračunskih korisnika Odluka o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu Prilog Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu Prijedlog Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu Obrazloženja prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Prijedlog plana razvojnih programa za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (word) Odluka o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. Obrazloženje polugodišnje izvršenje 2020. Obrazloženja PK UO za DD Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2020.godinu II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Koprivnice podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom. Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Koprivnice donose se većinom glasova svih vijećnika.

Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice