HR EN

Grad Koprivnica

Proračunski dokumenti

Prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Koprivnice podnosi Gradonačelnik na način i u rokovima propisanim zakonom. Proračun, godišnji obračun proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Koprivnice donose se većinom glasova svih vijećnika.

Proračun i druge akte koje Gradsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice