HR EN

Grad Koprivnica

Povjerenik za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika (NN br. 40/11. i 13/12. ) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika Grad Koprivnica imenovao je povjerenika za etiku, koji  obavlja slijedeće poslove:

  • promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Grada Koprivnice te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
  • zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
  • vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Darko Ledinski, prof.
Voditelj Odsjeka za protokol i odnose s javnostima
Tel: 048 279 515
Email: darko.ledinski@koprivnica.hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice