HR EN

Grad Koprivnica

Udruge, kultura i sport

Udruge

 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.; 9/20.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK 3/15., 3/16.; 7/19.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva; GGK 3/16.

Kultura

 • Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21. 9/21
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK  9/20.
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice; GGK  3/17

Sport

 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima; GGK 4/04.
 • Odluka o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu “Podravka” na Grad Koprivnica i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja; GGK 2/13.
 • Odluka o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju Rukometnog kluba “PODRAVKA” ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanjem dionica; GGK 2/13.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice