HR EN

Grad Koprivnica

Udruge, kultura i sport

Udruge


Kultura

 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu; GGK 9/21; 3/22 7/22 8/22
 • Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21. 9/21
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK  9/20.
 • Program javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice; GGK 7/22
 • Zapisnik 1. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 2. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 3. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 4. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 5. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 6. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 7. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 8. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 9. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice
 • Zapisnik 10. sjednice Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Sport

 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2023. godinu; GGK 8/22
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2022. godinu; GGK 9/21 8/22
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Program javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima; GGK 4/04.
 • Odluka o preuzimanju tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja koje Ministarstvo financija ima prema Rukometnom klubu “Podravka” na Grad Koprivnica i o ulaganju tih tražbina kao prava u postupku obaveznog preoblikovanja; GGK 2/13.
 • Odluka o sudjelovanju Grada Koprivnice u obveznom preoblikovanju Rukometnog kluba “PODRAVKA” ulaganjem u novcu u temeljni kapital sportskog dioničkog društva i preuzimanjem dionica; GGK 2/13.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice