HR EN

Grad Koprivnica

Glasnik Grada Koprivnice

Glasnik Grada Koprivnice je službeno glasilo Grada Koprivnice u kojem se objavljuju svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik u okviru samoupravnog djelokruga iz područja lokalne samouprave, gospodarstva, kulture, sporta, obrazovanja i predškolskog odgoja, komunalnog gospodarstva, izgradnje i prostornog uređenja, zaštite okoliša te financija i poduzetništva.

Budući da se odluke koje se objavljuju u Glasniku Grada odnose na pravne subjekte kako u gospodarstvu tako i u ostalim djelatnostima, te građanstvo nadamo se da ćete ocijeniti korisnim kontinuirano praćenje propisa koji su u nadležnosti Grada, te rad gradske vlasti u provođenju utvrđene politike razvoja Grada Koprivnice.

Glasnik Grada Koprivnice možete preuzeti u PDF formatu prema godinama.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice