HR EN

Grad Koprivnica

Obrazovanje

Predškolski odgoj

 • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice GGK 2/24
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice; GGK 2/24
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 7/23
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta GGK 8/22
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22; 3/23 ; 7/23
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice GGK 8/22
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu; GGK 9/21; 3/22 7/22 8/22
 • Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21. 9/21
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20.
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice; GGK  5/19.; 10/18.3/20.; 9/20.; 3/22 ; 8/22
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica; GGK 1/13. , 1/14.4/16.  1/22

Osnovno školstvo

 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2024. godini GGK 2/24
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 7/23
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2024. godinu GGK 7/23
 • Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama GGK  7/23
 • Zaključak o dopuni Zaključka o provođenju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama GGK 6/23 ; 7/23
 • Zaključak o provođenju Programa produženog boravka učenika u osnovnim školama GGK 6/23
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2023./2024.; GGK 3/23
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2023./2024.; GGK 3/23
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2023. godini GGK 3/23
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2023. godinu; GGK 3/23; 5/23
 • Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Koprivnica GGK 8/22
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2023. godinu GGK 8/22; 3/23 ; 7/23
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2022. godinu; GGK 4/22
 • Odluka o davanju odobrenja Osnovnoj školi “Đuro Ester” Koprivnica za darovanje nekretnina i prihvatu darovanja nekretnina; GGK 4/22
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2022./2023.; GGK 4/22
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2022./2023.; GGK 4/22
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2022. godini GGK 3/22 7/22
 • Odluka o podjeli Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica GGK 2/22
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godinu; GGK 9/21; 3/22 7/22 8/22
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/21
 • Program o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21 9/21
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21 9/21
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.; GGK 5/21
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.; GGK 5/21.
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2021. godinu; GGK 5/21
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2020./2021.; GGK 5/20.
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2020./2021.; GGK  5/20.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 2/20.9/20.
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.;
 • Prijedlog mreže Osnovnih škola na području Grada Koprivnice GGK 3/22

Visoko školstvo


Studenti

 • Odluka o dodjeljivanju stipendija redovnim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2023./2024.; GGK 3/23
 • Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice GGK 8/22
 • Odluka o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.; GGK 6/18.9/18.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice