HR EN

Grad Koprivnica

Obrazovanje

Predškolski odgoj

 • Program o I. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21. 9/21
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20.
 • Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice; GGK 2/15.4/16.1/17.; 9/19.; 3/20.
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice; GGK  5/19.; 10/18.3/20.; 9/20.
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu novorođenog djeteta ; GGK 9/20.
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Koprivnice; GGK 4/14.7/14.
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica; GGK 1/13. , 1/14.4/16.

Osnovno školstvo

 • Program o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21 9/21
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21 9/21
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022.; GGK 5/21
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.; GGK 5/21.
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školama kojima je osnivač Grad Koprivnica za 2021. godinu; GGK 5/21
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 9/20. 9/21
 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2020./2021.; GGK 5/20.
 • Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2020./2021.; GGK  5/20.
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 2/20.9/20.
 • Program javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.9/20.
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.;
 • Prijedlog mreže Osnovnih škola na području Grada Koprivnice; GGK  6/20.

Visoko školstvo


Studenti

 • Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice; GGK 3/15.1/17.6/18.; 6/19.; 1/21.
 • Odluka o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.; GGK 6/18.9/18.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice