HR EN

Grad Koprivnica

Zamjenica gradonačelnika

Ksenija Ostriž, dipl.oec.

Nezavisna kandidatkinja

Rođena sam 12. 7.1972. u Koprivnici, Republika Hrvatska gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. i stekla titulu dipl. ekonomista. Od 2017. godine do sada radim kao dužnosnica, zamjenica gradonačelnika u gradu Koprivnici. Prije toga radila sam dugi niz godina u Srednjoj školi Koprivnica, kao ravnateljica škole, zamjenica i profesorica ekonomske grupe predmeta i voditeljica cjeloživotnog obrazovanja. Radila sam i kao prvi direktor poduzetničkog inkubatora danas “Enter” Koprivnica i član uprave Regionalne razvojne agencije Sjever – DAN. Aktivno se služim engleskim jezikom, pasivno francuskim jezikom, a kao kompetencije istaknula bih organiziranje, pripremanje i izvođenje nastave, planiranje i organizacija rada te vođenje i upravljanje ustanovama, vrednovanje nastave, izrada projekata, upravljanje i vođenje projekata, vođenje stožera civilne zaštite, nadziranje izrade proračuna JLS, kontrola rada trgovačkih društava u sustavu grada i riznice, pregovaranje (sa sindikatima, u kriznim situacijama) i dr. Kao predsjednica ili član brojnih povjerenstava i odbora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, aktivno sam sukreirala javne politike u području ekonomije, ekologije, obrazovanja i kulture. Majka sam dvoje djece, volim kulturu i umjetnost, čitanje i boravak u prirodi.

Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 279 555
Email: ksenija.ostriz@koprivnica.hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice