HR EN

Grad Koprivnica

Skloništa

Grad Koprivnica u svojem vlasništvu ima 3 javna skloništa na lokacijama:

  • J.J. Strossmayera 3,
  • Trg kralja Tomislava 8,
  • Trg kralja Tomislava 12.

Prema utvrđenoj potrebi, Grad Koprivnica ima obvezu redovnog servisiranja i održavanja skloništa u svojem vlasništvu. Za skloništa koja su u vlasništvu privatnih poduzeća obvezu redovnog servisiranja i održavanja skloništa imaju vlasnici.

Pregled skloništa na području Grada Koprivnice.

HŽ, Križevačka 69, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 77
Tip izgradnje - u objektu

HŽ, Kolodvorska 10, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 20
Tip izgradnje - u objektu

Opća bolnica, Trg dr. Bardeka 10, Koprivnica

Tip objekta - ustanova
Kapacitet (osoba) - 2 x 200
Tip izgradnje - u objektu

Podravska banka, Opatička 1, Koprivnica

Tip objekta - ustanova
Kapacitet (osoba) - 100
Tip izgradnje - u objektu

Temelj, I. Generalića bb, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 100
Tip izgradnje - u objektu

Bilokalnik – IGMA – Ciglana bb, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 50
Tip izgradnje - u objektu

Bilokalnik, Pavelinska bb, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 100
Tip izgradnje - u objektu

Naselje J.J. Strossmayera 3, Koprivnica

Tip objekta - stambeni
Kapacitet (osoba) - 200
Tip izgradnje - u objektu

Trg kralja Tomislava 8, Koprivnica

Tip objekta - stambeni
Kapacitet (osoba) - 200
Tip izgradnje - u objektu

Trg kralja Tomislava 12, Koprivnica

Tip objekta - stambeni
Kapacitet (osoba) - 200
Tip izgradnje - u objektu

Carlsberg Croatia

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 100
Tip izgradnje - u objektu

Svilarski blok

Tip objekta - stambeni
Kapacitet (osoba) - 50
Tip izgradnje - u objektu

Tvornica Vegete - Podravka d.d., Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 100
Tip izgradnje - u objektu

West centar, Koprivnica

Tip objekta - poslovni
Kapacitet (osoba) - 50
Tip izgradnje - u objektu

Zbrinjavanje je moguće provesti u školama, domovima, hotelima te ugostiteljskim objektima na području Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice