HR EN

Grad Koprivnica

Jedinica za unutarnju reviziju

Služba – Jedinica za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije koja podrazumijeva neovisnu aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja, pomaže korisniku proračuna u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovi Službe – Jedinice za unutarnju reviziju obuhvaćaju: izradu pojedinačnih, periodičnih ili godišnjih izvješća o radu unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije, provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada i kod korisnika proračuna kojima je osnivač Grad procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, zaštitu sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti, upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i podzakonskim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja, izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama odnosno  strateški i godišnji plan unutarnje revizije i izvješća o fiskalnoj odgovornosti, suradnju sa Ministarstvom financija i Državnim uredom za reviziju, obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Petra Večenaj, dipl.oec.
pročelnik-rukovoditelj Službe – Jedinice za unutarnju reviziju

Zrinski trg 1/II, 48 000 Koprivnica
Tel: 048 279 502
Email: petra.vecenaj@koprivnica.hr

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice