HR EN

Grad Koprivnica

Pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta

Pravilnikom o ostvarivanju prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta («Glasnik Grada Koprivnice» broj 8/22 i 6/24) utvrđeni su uvjeti i način ostvarivanja prava na pomoć Grada Koprivnice za opremu djeteta roditelja, skrbnika ili posvojitelja, visina i oblik pomoći (u daljnjem tekstu: pomoć).

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Pravo na pomoć ostvaruju državljani Republike Hrvatske i to kako slijedi:

a) roditelji djeteta koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od šest (6) mjeseci od dana rođenja djeteta;

b) skrbnik djeteta čiji roditelj ima prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć je podnio u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana rođenja djeteta, uz uvjet da za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena biološkom roditelju;

c) posvojitelji djeteta koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, a zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć su podnijeli u roku od šest (6) mjeseci od pravomoćnosti rješenja o zasnivanju posvojenja.

Iznimno, pravo na pomoć mogu ostvariti i roditelji djeteta, i to kako slijedi:

a) ukoliko jedan od roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu ima prijavljen boravak na području Grada Koprivnice, a kao porezni obveznik ima utvrđenu mjesnu određenost prema uobičajenom boravku, odnosno Grad Koprivnicu;

b) ukoliko jedan ili oba roditelja s kojima dijete živi u zajedničkom kućanstvu imaju status stranca ili osobe bez državljanstva s privremenim ili stalnim boravkom na području Grada Koprivnice;

c) ukoliko je priznato očinstvo/majčinstvo, a otac/majka djeteta nema prebivalište na području Grada Koprivnice i ne živi s majkom/ocem djeteta u zajedničkom kućanstvu, majci/ocu se priznaje pravo na pomoć ukoliko priloži dokumentaciju kojom to dokazuje (odgovarajuća izjava ili drugi odgovarajući dokument) i potvrdu nadležne jedinice lokalne/područne samouprave da već nije isplaćena pomoć roditelju koji na području Grada Koprivnice nema prebivalište niti prijavljen boravak, a priznao/-la je očinstvo/majčinstvo.

d) ukoliko su stranci pod privremenom zaštitom s privremenim ili stalnim boravkom na području Grada Koprivnice.

Visina novčane pomoći iznosi:

Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini 500,00 EUR.

Postupak ostvarivanja prava na pomoć:

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć pokreće se na zahtjev roditelja, skrbnika ili posvojitelja djeteta uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:

  • rodni list za dijete,
  • dokaz o prebivalištu roditelja, skrbnika ili posvojitelja djeteta na području Grada Koprivnice,
  • dokaz o prebivalištu djeteta,
  • rješenje o skrbništvu,
  • uvjerenje nadležne ustanove o zasnivanju posvojenja,
  • broj računa roditelja, skrbnika ili posvojitelja,
  • dokaz o boravištu,
  • obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak, za roditelja koji na području Grada Koprivnice ima prijavljen boravak,
  • odgovarajuća izjava ili drugi odgovarajući dokument iz članka 3., stavka 2., točke c) Pravilnika,
  • dokaz o statusu stranca pod privremenom zaštitom.

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete?

Zahtjev se  podnosi putem aplikacije e-Novorođenče Ministarstva uprave Republike Hrvatske ili u pismenom obliku upravnom tijelu Grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti koji donosi rješenje o pravu na pomoć u prvom stupnju.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice