HR EN

Grad Koprivnica

O udrugama

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Udruga se upisuje u registar udruga u Uredu državne uprave Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica. Osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruge reguliran je Zakonom o udrugama („Narodne novine“ 74/14). Više o osnivanju i registraciji udruge pročitajte u „Vodiču za osnivanje udruge“ na web stranici Vladinog ureda za udruge.

Grad Koprivnica, na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 3/15) sufinancira programe i projekte udruga i drugih organizacija civilnog društva.

Osnovni uvjeti za dodjelu sredstava i kriteriji vrednovanja pojedinog programa i projekta navedeni su u samom Javnom pozivu, a sve pojedinosti se nalaze u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva

Propisi:

 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ 74/14)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15)
 • Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ 31/15)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom
  računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“Narodne novine” 67/17)
 • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 1/15)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine 121/14)
 • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova
  neprofitnih organizacija (“Narodne novine” 119/15)

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice