HR EN

Grad Koprivnica

Jedinstveni digitalni pristupnik

Portal Your Europe  služi kao javno korisničko sučelje jedinstvenog digitalnog pristupnika. Njegovi su korisnici europski građani i poduzeća, a svrha pomoć u razumijevanju složenog jedinstvenog tržišta. Pristupnik pomaže pri pronalaženju i razumijevanju prava i pravila na razini EU-a i na nacionalnoj razini, dovršavanju postupaka na internetu i u dobivanju pomoći kad je potrebna. Korisnici putem pristupnika također mogu pružati povratne informacije o kvaliteti javnih usluga. Provedba jedinstvenog digitalnog pristupnika dio je programa digitalizacije javnih usluga i osiguravanja potpune pristupačnosti tih usluga za korisnike iz cijelog EU-a. Grad Koprivnica omogućava pristup informacijama i uslugama iz svoje nadležnosti.

Jedinstveni digitalni pristupnik Koprivničko-križevačke županije:
https://www.kckzz.hr/hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema


 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice