HR EN

Grad Koprivnica

Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana

Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice utvrđuju se javne potrebe koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i aktivnosti od interesa za Grad Koprivnicu, s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice:

 • nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota,
 • pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere,
 • obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi,
 • poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa,
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva,
 • razvoj volonterizma.

Grad Koprivnica sufinancira programe i projekte od interesa za opće dobro, čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinaca i unapređuje razvoj šire društvene zajednice, u sljedećim područjima:

 • rad s djecom i mladima,
 • rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 • razvoj kapaciteta udruga,
 • unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom,
 • skrb o starijim osobama,
 • promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja,
 • socijalna skrb,
 • promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
 • zaštita okoliša i prirode,
 • zaštita potrošača,
 • zaštita i uzgoj životinja,
 • afirmacija i unaprjeđenje volonterizma,
 • rad sa sudionicima Drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata,
 • nacionalne manjine.

Dokumenti

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice