HR EN

Grad Koprivnica

Legalizacija

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/13) Grad Koprivnica rješava zahtjeve za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za građene. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaju se rješenja o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje.

Proces legalizacije zgrada započeo je u kolovozu 2011. godine te se legalizirati mogu samo građevine koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. godine i evidentirane su aeorofotogrametrijskim snimanjem područja Republike Hrvatske. 

U srpnju 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17) koji je omogućio novi krug podnošenja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada zaključno s danom 30.6.2018. godine, a i dalje predmetom legalizacije mogu biti samo zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. godine i evidentirane aeorofotogrametrijskim snimanjem područja Republike Hrvatske. 

U Gradu Koprivnici je u prvom krugu legalizacije zaprimljeno 6528 zahtjeva, a u drugom 677  što ukupno iznosi 7205 zaprimljena zahtjeva za legalizaciju objekata.

Rješenje o izvedenom stanju izdaje se nakon što se utvrdi da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti. Ono se može izdati ako je utvrđeno da su zahtjevu priloženi svi potrebni dokumenti te nakon što je utvrđeno očevidom na terenu da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate. Po pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju plaća se komunalni doprinos i vodni doprinos. 

Nakon pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju stranke imaju mogućnost i obavezu u potpunosti riješiti status svojih nekretnina te provesti upis u zemljišne knjige. Tom postupku prethodi rješavanje imovinsko pravnih pitanja, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice zgrade te po potrebi provedba etažnog vlasništva.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice