HR EN

Grad Koprivnica

Financije

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu: GGK 7/21
 • Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu; GGK 5/21
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 5/21.
 • Odluka o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih proračunom Grada Koprivnice za 2021. godinu; GGK 5/21.
 • Proračun Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu; GGK 9/20.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 20201. godinu; GGK 9/20.
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 7/20.
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.; GGK  7/20.
 • Proračun Grada Koprivnice za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu; GGK 8/19.6/20.; 9/20.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu; GGK 8/19.6/20.7/20.
 • Proračun Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.; 9/19.
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.; GGK  5/20.
 • Pravilnik o kriterijima za dodjelu jednokratnih financijski i nefinancijskih donacija fizičkim osobama; GGK 6/15.
 • Pravilnik  o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice; GGK 3/15.,  3/16.; 7/19.
 • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja javnog poziva; GGK 3/16.1/18.
 • Odluka o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice; GGK  6/14.6/16.
 • Odluka o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima; GGK 6/12., 7/12.

Porezi

 • Odluka o gradskim porezima, GGK 1/17.; 9/20.
 • Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina, GGK  3/20.
 • Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Koprivnice; GGK 2/19.  3/19.

Revizija

 • Odluka o ustrojavanju Jedinice za unutarnju reviziju; GGK 1/11.

Nabava

 • Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave; GGK; 6/20.

Financijsko upravljanje i kontrola

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice