HR EN

Grad Koprivnica

Statut Grada Koprivnice

Statut Grada Koprivnice je najviši pravni akt Grada Koprivnice, kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 2. sjednici održanoj 03. srpnja 2009. godine.

Statut Grada Koprivnice objavljen je u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 4/09.  od 6. srpnja 2009. godine,  Statutarna odluka  o izmjeni Statuta Grada Koprivnice u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 1/12. od 28. veljače 2012. godine,  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 1/13. od 20. ožujka 2013. godine. i Statut Grada Koprivnice (pročišćeni tekst) u “Glasniku Grada Koprivnice” broj 3/13. od 25. listopada 2013. godine.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy