HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Siječanj 2021.

ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih za 2021. godinu ZAKLJUČAK o zaključenju Ugovora o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu Plan prijma u službu za 2021.godinu u Upravnim tijelima Grada Koprivnice Plan nabave Grada Koprivnice za 2021. godinu ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog poziva za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice ODLUKA o odobrenju sredstava novčane pomoći osobama s područja pogođenim potresom koje su privremeno smještene na području grada Koprivnice ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji spojne ceste kao priključka postojeće prometne površine (prometnica II) na državnu cestu D41 (Peteranska cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u kompleksu Kampusa u Koprivnici – izgradnja prometnice sa pješačkom stazom i javnom rasvjetom od stacionaže 0+000,00 do 0+065,40 te kompletna izgradnja kabelske kanalizacije (dio 1) ZAKLJUČAK o subvencioniranju članarine u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica za 2021. godinu Zaključak o kriterijima za raspodjelu sredstva za financiranje natjecanja i sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u šk.g.2020./2021. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Bluzz klubu Koprivnica Zaključak o odobrenju jednokratne financijske podrške Udruzi liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos - Koprivnica"

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice