HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Svibanj 2024.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Mješovitom pjevačkom zboru umirovljenika „Koprivnica“ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena s bolestima dojke „Nada“ Koprivničko-križevačke županije Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme – velika pozornica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Srce“ Koprivnica Zaključak o odobrenju korištenja tehničke opreme - razglas (Bluzz klub Koprivnica) Zaključak o odobrenju korištenja tehničke opreme - razglas (Mažoretkinje grada Koprivnice) Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme – razglas (Udruga žena Herešin) ZAKLJUČAK o odobravanju korištenja tehničke opreme – razglas (DVD Koprivnica) Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udruzi „Hrvatska ruža“ Udruga žena Jagnjedovec VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu Zaključak o visini cijene sata rada Jedinice prometne mladeži Grada Koprivnice Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme - mala pozornica (Društvo Naša djeca) Zaključak o privremenoj obustavi dijela Javnog poziva za razvoj kapaciteta OCD Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Društvu žena Reka Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena „Gorično srce“ Kunovec Breg Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme- razglas (Latice) Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena „Gorično srce“ Kunovec Breg

Ožujak 2024.

Odluka o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateške studije utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata Koprivnica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi SVE MI Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena Vinica Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme - gledalište Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme – velika pozornica Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme – razglas Hrvačkom klubu Podravka Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacija i festivala u 2024. godini Zaključak o zaključenju Ugovora o financiranju programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Tvornica kemijske industrije i spomen područje Danica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom časničkom zboru grada Koprivnice V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udruzi EKOPLOD - Udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača i potrošača Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klubu za starije osobe „Mariška“ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Mažoretkinjama grada Koprivnice Zaključak o odobravanju korištenja tehničke opreme – razglas

Rujan 2023.

Zaključak o sklapanju ugovora o darovanju zemljišta u k.o. Herešin Zaključak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti kolnog pristupa preko dijela k.č.br. 1071 u k.o. Koprivnica Zaključak o prijenosu prava vlasništva bez plaćanja naknade - k.č.br. 2830 u k.o. Jagnjedovec - grad Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti broj 0938/2023 u korist trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za prodaju nekretnina i za zakup garaža u vlasništvu Grada Koprivnice u 2023. godini ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za nabavu usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova komunalnog opremanja stambene zone Cerine u Koprivnici ODLUKU o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izgradnja infrastrukture za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji središnjih trgova (Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića) u Koprivnici XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Odluka o zatvaranju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva - prijevoz Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klub liječenih alkoholičara Centar Koprivnica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klub za starije osobe Mariška Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Prvi hrvatski redarstvenik KKŽ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruga Latice Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruga žena Vinica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice