HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Kolovoz 2021.

XII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. iz Koprivnice, Mosna ulica 15A ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava za „Hodočašće na Mariju Bistricu“ ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava za „Obilježavanje Dana Kluba na Šoderici“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Kratko & Slatko: U ime Jagode, Čokolade i Duha Svetoga“ ZAKLJUČAK o odobravanju korištenja tehničke opreme za Imenovanje ŠSD Gimnazije „Fran Galović“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „Festival za djecu i mlade Jaje“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Jagnjedovečko kolinje“ ZAKLJUČAK o poništenju Javnog poziva za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece za 2021. godinu ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom CJENIK javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s javnom uslugom ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Advent u Reki“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Dani kruha i zahvale na plodovima zemlje“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Krleža i Duga Rijeka“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Matematički motivi – metodički skup za učitelje matematike i učitelje razredne nastave“

Lipanj 2021.

ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „14. Međunarodni festival folklora „Iz bakine škrinje“ i Dani kulturne baštine“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „28. Galovićeva jesen – međunarodni festival književnosti“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „19. Dani jabuka u Starigradu“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Latice“ i umjetnici zajedno u izradi keramike“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „7. Fest Jazza Koprivnica“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „8. Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta - FIUK“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „Kazališni festival Ljeto u Ludensu“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „KUD Srce i prijatelji br. 7“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Mimohod povijesnih postrojbi“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Strah u uvjetima pandemije i potresa“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Zlatni vol“ ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju podruma ispod pozornice ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu za redovite studente s prebivalištem na području grada Koprivnice IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu Zaključak o visini načinu odobravanja i isplati novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za 2021 godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije funk day ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Odluka o subvencioniranju napuštenih pasa s područja Grada Koprivnice

Svibanj 2021.

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu izvođenja radova izgradnje javne rasvjete u Ulici Miklinovec do Koprivničkih Bregi VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata samostalnih umjetnika i ostalih za 2021. godinu VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a „Bakovčica“ ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Industrijskog DVD-a „Bilokalnik“ ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a „Draganovec“ ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Herešin ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Jagnjedovec" ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Koprivnica" ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Reka" ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Štaglinec" ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe DVD-a "Starigrad" ZAKLJUČAK o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasne postrojbe Industrijskog DVD-a „Željezničar“ Zaključak o zaključenju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija za provođenje hitnih mjera zaštite na kulturnom dobru Sinagoga ZAKLJUČAK o rješavanju prigovora Udruge Fun station VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Siječanj 2021.

ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih za 2021. godinu ZAKLJUČAK o zaključenju Ugovora o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu Plan prijma u službu za 2021.godinu u Upravnim tijelima Grada Koprivnice Plan nabave Grada Koprivnice za 2021. godinu ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog poziva za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice ODLUKA o odobrenju sredstava novčane pomoći osobama s područja pogođenim potresom koje su privremeno smještene na području grada Koprivnice ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji spojne ceste kao priključka postojeće prometne površine (prometnica II) na državnu cestu D41 (Peteranska cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u kompleksu Kampusa u Koprivnici – izgradnja prometnice sa pješačkom stazom i javnom rasvjetom od stacionaže 0+000,00 do 0+065,40 te kompletna izgradnja kabelske kanalizacije (dio 1) ZAKLJUČAK o subvencioniranju članarine u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica za 2021. godinu Zaključak o kriterijima za raspodjelu sredstva za financiranje natjecanja i sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u šk.g.2020./2021. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Bluzz klubu Koprivnica Zaključak o odobrenju jednokratne financijske podrške Udruzi liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos - Koprivnica" ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada Koprivnice

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice