HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Rujan 2023.

Zaključak o sklapanju ugovora o darovanju zemljišta u k.o. Herešin Zaključak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti kolnog pristupa preko dijela k.č.br. 1071 u k.o. Koprivnica Zaključak o prijenosu prava vlasništva bez plaćanja naknade - k.č.br. 2830 u k.o. Jagnjedovec - grad Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti broj 0938/2023 u korist trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za prodaju nekretnina i za zakup garaža u vlasništvu Grada Koprivnice u 2023. godini ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za nabavu usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova komunalnog opremanja stambene zone Cerine u Koprivnici ODLUKU o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izgradnja infrastrukture za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji središnjih trgova (Zrinski trg i Trg bana Josipa Jelačića) u Koprivnici XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu Odluka o zatvaranju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva - prijevoz Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klub liječenih alkoholičara Centar Koprivnica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klub za starije osobe Mariška Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Prvi hrvatski redarstvenik KKŽ Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruga Latice Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruga žena Vinica

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice