HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Lipanj, 2020.

ZAKLJUČAK o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., iz Koprivnice, Mosna ulica 15A ZAKLJUČAK o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., iz Koprivnice, Mosna ulica 15A ZAKLJUČAK o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., iz Koprivnice, Mosna ulica 15A Plan o dopuni Plana prijma u službu za 2020.godinu u Upravnim tijelima Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o visini i uvjetima za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova grijanja samcima i kućanstvima koja za grijanje koriste kruto gorivo, za 2020. godinu RJEŠENJE o razrješenju dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu ZAKLJUČAK o zaključenju Ugovora br. 16-0140-20 o korištenju sredstava Ministarstva kulture za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Sinagoga Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa projekata organizacija civilnog društva u kulturi kazalište i film Zaključak o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa projekata organizacija civilnog društva u kulturi za 2020 Zaključak o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa projekata udruga građana za 2020 Odluka o izmjeni odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa projekata udruga građana u 2020 Odluka o izmjeni odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje kazalište i film Odluka o izmjeni odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa projekata organizacija civilnog društva u kulturi IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave za nabavu izrade projektne dokumentacije i izgradnju Osnovne škole Podolice u Koprivnici

Svibanj 2020.

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste kao priključka postojeće prometne površine (prometnica II) na državnu cestu D41 (Peteranska cesta) sa izgradnjom kabelske kanalizacije, staze i javne rasvjete, sve unutar kompleksa Kampus (1. dio izgradnje) u Koprivnici ZAKLJUČAK o osnivanju prava služnosti u korist trgovačkog društva A1 Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1 ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o odobrenju sredstava za Uskrsno darivanje umirovljenika s prebivalištem na području Grada Koprivnica IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Nogometnom klubu Slaven Belupo ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za evidentiranje nerazvrstanih cesta u 2020.godini ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora br. 0201/2020 o poslovnoj suradnji za izdavanje komunalnog lista “Zvonček” ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce - za nabavu ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Antun Nemčić Gostovinski - za nabavu i ugradnju niskonaponskog priključka ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić - za zamjenu zimskih guma ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Antun Nemčić Gostovinski - za provođenje III. Faze sanacije sanitarnog čvora ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić - za nabavu servisa vatrogasnih aparata ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce - za nabavu ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu - za nabavu servisa vatrogasnih aparata ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Antun Nemčić Gostovinski - za nabavu potrošnog materijala za tekuće održavanje ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Tratinčica - za nabavu servisa i popravak fotokopirnog stroja ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Đuro Ester - za provođenje nabave ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić - za sklapanje Ugovora za nabavu namirnica za školsku kuhinju ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Tratinčica - za nabavu usluge asfaltiranja ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Tratinčica - za nabavu usluge dezinsekcije i deratizacije ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi Braća Radić - za sklapanje Ugovora za nabavu namirnica za školsku kuhinju ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović - za prijavu na natječaj ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice - za nabavu usluge atesta aparata za zaštitu dišnih organa ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju prostorija na Trgu dr. Žarka Dolinara 8 u Koprivnici ZAKLJUČAK o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Koprivnice i Financijskim planovima Proračunskih korisnika Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu ZAKLJUČAK o ograničavanju korištenja sredstava planiranih Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu ZAKLJUČAK o zaključenju Ugovora s Markom Gregurom

Akti gradonačelnika

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy