HR EN

Grad Koprivnica

Akti gradonačelnika

Listopad 2022.

ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Folklornom ansamblu Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Klubu liječenih alkoholičara „Centar“ Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi „Lipa“ Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Prvom hrvatskom redarstveniku Koprivničko-križevačke županije ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi matice umirovljenika Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi samaca Koprivničko-križevačke županije Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ – Marija Bistrica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“ - Selce ZAKLJUČAK o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete i kabelske kanalizacije uz pristupnu prometnicu u kompleksu Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za nabavu usluge izrade novelacije projektne dokumentacije za zgradu Esterova E-19 ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-obrtničkih radova: izvedba stepeništa u Sinagogi ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu izvedbe stepeništa u Sinagogi XIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobrenju jednokratne financijske podrške Kazalištu Oberon ZAKLJUČAK o odobrenju jednokratne financijske podrške Udruzi orača Koprivničko-križevačke županije

Srpanj 2022.

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Zaključak o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Zlatni vol“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Štruklijada“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Život Podravske Republike“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Sportski susreti žena“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Proslava 40. godina Udruge žena „Hrvatska ruža“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Mimohod povijesnih postrojbi“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Povratak Danu žena“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Matematički motivi – metodički skup za učitelje matematike i učitelje razredne nastave“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Mathema u Koprivnici“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Latice“ i umjetnici zajedno u izradi keramike“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „KUD Srce i prijatelji br. 8“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Krleža i Duga Rijeka“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Izložba stripa: Pas koji je nosio petarde na leđima“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Izložba jela od krumpira“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Gljivarijada u Koprivnici“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „FUNK Day“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „25. Roosters moto druženje“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Advent u Reki“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „19. Dani jabuka u Starigradu“ ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „Perforacije i Noć performansa u Koprivnici“

Lipanj 2022.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Puhačkom orkestru Grada Koprivnice Zaključak o visini, načinu odobravanja i isplati novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za 2022. godinu VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klubu 61. lad PZO Koprivnica Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Klubu za starije osobe Mariška Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi mladih koprivničkih matematičara Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena Vinica Zaključak o odobravanju korištenju tehničke opreme Sportski susreti žena Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena s bolestima dojke Nada Koprivničko-križevačke županije VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Udruzi samaca Koprivničko-križevačke županije Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „8. Fest Jazza Koprivnica“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „15. Međunarodni festival folklora „Iz bakine škrinje“ i Dani kulturne baštine“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „29. Galovićeva jesen – međunarodni festival književnosti“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „Festival izvedbenih umjetnosti i kazališta - FIUK“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „Kazališni festival Ljeto u Ludensu“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju festivala „RockLive Festival #11“ Zaključak o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina unutar obuhvata DPU Cvjetna u Koprivnici Zaključak o zaključenju Partnerskog Ugovora koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“ Zaključak o sklapanju Predugovora o zamjeni nekretnina radi proširenja stambene zone „Cerine“ Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „E / T / N / O Edukacija/Tradicija/Novi izričaji/Okupljanje“ Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Koprivnici Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Život Podravske Republike“

Svibanj 2022.

ZAKLJUČAK o ovjeravanju Zapisnika o obilježavanju međa i Predočavanje elaborata ZAKLJUČAK o ispravku pogreške u Zaključku o odobrenju sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o prihvaćanju ponude za nabavu usluge stručnog elektrotehničkog nadzora za smještaj i napajanje kamera za mjerenje brzine kretanja vozila ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice ODLUKA o izmjenama Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja „Javni rad“ ZAKLJUČAK o ispravku pogreške u Zaključku o odobrenju sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu garaže ZAKLJUČAK o zaključenju I. Aneksa Ugovora broj 301/2020 o upravljanju nekretninama koje čine kompleks bivše Vojarne „Ban Krsto Frankopan“ u Koprivnici ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena „Gorično srce“ Kunovec Breg ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi žena „Gorično srce“ Kunovec Breg ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Koprivnice ZAKLJUČAK o visini cijene sata rada Jedinice prometne mladeži Grada Koprivnice V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Zaključak o zaključenju Ugovora br. 74-0069-22 o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite Sinagoge, Svilarska 12, Koprivnica

Travanj 2022.

ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju projekta kulturnih i kreativnih industrija IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu ZAKLJUČAK o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Klubu liječenih alkoholičara Centar Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Klubu za starije osobe „Mariška“ ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Mažoretkinjama grada Koprivnice ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi mladih koprivničkih matematičara ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Udruzi mladih koprivničkih matematičara ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata udruge građana za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi – područje dramske, izvedbene i filmske umjetnosti za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata udruge građana iz područja rada s djecom, mladima i roditeljima za 2022. godinu ZAKLJUČAK o odobravanju financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata udruge građana iz područja zdravstva i zdravog načina života za 2022. godinu ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone „Cerine“ ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: Rekonstrukcija dvorane OŠ Đuro Ester u dvije učionice ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Josipu Dolčeku iz Kunovec Brega

Ožujak 2022.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu: II. faza sanacije krovišta zgrade Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Koprivničkoj inicijativi volontera i aktivista ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Srce“ Koprivnica ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu "Srce" Koprivnica ODLUKA o početku postupka i imenovanja stručnog povjerenstva za nabavu kućišta za smještaj radarskih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila na cestama ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti za prikupljanje jedne ponude u postupku jednostavne nabave: Nabava kućišta za smještaj radarskih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila na cestama (evidencijski broj nabave: 76/22. JDN) ODLUKA o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu izrade projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici ZAKLJUČAK o dodjeli financijskih sredstava Plesnoj skupini „Sweet beat“ Zaključak o odobrenju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Koprivnica ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu kućišta za smještaj radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila na cestama Ugovor o pružanju usluge rekreativnog korištenja bazena za 2022. godinu Zaključak o odobrenju sredstava Vjekoslavu Prvčiću iz Koprivnice Zaključak o odobrenju sredstava Ivanu Benku Zaključak o odobrenju sredstava Ivanu Bošnjaku Zaključak o odobrenju sredstava Josipu Benku Zaključak o odobrenju sredstava Željku Kertezu

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice