HR EN

Grad Koprivnica

Komunalni i vodni doprinos

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole , a u slučaju građenja građevina koje se  prema posebnom propisu grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja. Iznimno, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole.

Radi obračuna komunalnog i vodnog doprinosa nadležnim tijelima se dostavlja pravomoćna građevinska dozvola s glavnim projektom. Svaka zgrada, ovisno o namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti.

Investitor, odnosno vlasnik zgrade izgrađene temeljem građevinske dozvole, dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice