HR EN

Grad Koprivnica

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine

Dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine odobrava se promjena namjene postojeće građevine i/ili  drugog lokacijskog uvjeta, odnosno njezine samostalne uporabne cjeline,  u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potrebna građevinska dozvola. Dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine ne može se izdati za promjenu oblika i veličine građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru.

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine donosi se po zahtjevu vlasnika postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline. Stranke u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine su podnositelj zahtjeva te vlasnik i  nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se dozvola izdaje. 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice