HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na području Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti zahtjev za sljedeće prioritetno područje:

 • Prioritetno područje – prijevoz

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 13.272,00 eura/99.997,88 kuna.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 40,00 eura/301,38 kuna,

a najveći iznos koji se može zatražiti je 930,00 eura/7.007,08 kuna.

(4) Zahtjev na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija, Registar udruga ili drugi propisani registar zaključno s danom objave ovog Javnog poziva, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorene obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2022. godinom.

(5) Neprihvatljivi prijavitelji su:

 1. ogranci organizacija civilnog društva koji nemaju pravnu osobnost,
 2. političke stranke,
 3. vjerske zajednice,
 4. ustanove,
 5. članice Zajednice športskih udruga grada Koprivnice, Zajednice tehničke kulture grada Koprivnice i Vatrogasne Zajednice grada Koprivnice.

(6) Jedna organizacija civilnog društva može dostaviti najviše dva (2) Zahtjeva, i to najkasnije dvadeset (20) dana prije putovanja.

(7) Prihvatljivi Zahtjev je onaj koji se odnosi na putovanja na teritoriju Republike Hrvatske, sadrži popis putnika, ponudu usluge prijevoza, uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe organizacije civilnog društva, potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ostvario je minimalno 50% bodova i zadovoljava ostale uvjete ovog Javnog poziva.
Administrativnu provjeru prolaze zahtjevi čiji popis putnika ima minimalno 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice, sadrži ostalu propisanu dokumentaciju, te zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva. Iznimno, može se odobriti zahtjev s dostavljenim popisom putnika koji ima i manje od 80% putnika s prebivalištem na području grada Koprivnice ako je u pitanju značajan program/projekt za lokalnu zajednicu.

(8) Prihvatljivi trošak je trošak prijevoza od ovlaštenog prijevoznika (kombi ili autobus) nastao u 2023. godini.

(9) Zahtjevi se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja na Javni poziv:                                 

 1. Zahtjev za prijevoz,
 2. Popis putnika,
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe,
 4. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,
 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 6. Ponuda usluge prijevoza.

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Zahtjev za razvoj kapaciteta – prijevoz“

 ili

putem e-maila na: drustvene.djelatnosti@koprivnica.hr.

Zahtjevi se mogu slati zaključno do 15. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava, a najkasnije 20 (dvadeset) dana prije putovanja.
Razmatrat će se samo zahtjevi koji su pravodobno dostavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(10) Zaprimanje, otvaranje, pregled, procjena zahtjeva, ugovaranje i donošenje zaključka o odobrenju sredstava za prijevoz vršit će se pojedinačno i/ili u skladu s terminom kada je prijevoz potreban. Ocjenjivači Povjerenstva za ocjenjivanje prije provedbe ocjenjivanja potpisati će izjavu o  nepristranosti i povjerljivosti čime se sprječava sukob interesa.

(11) Organizacija civilnog društva može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, na zaključak neispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva, na ocjenjivanje i na zaključak o odobrenju.
Prigovori se podnose Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi Povjerenstvo za prigovore.

(12) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: djelatnosti@koprivnica.hr do 01. prosinca 2023. godine.

PROČELNICA:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice