HR EN

Grad Koprivnica

Sastav Gradskog vijeća mandat 2017. – 2021.

Ivan Pal

predsjednik Gradskog vijeća (HSS)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Maja Marković

potpredsjednica Gradskog vijeća (SDP)

Izabrana s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Goran Kovačić

potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)

Izabran s kandidacijske liste:
HDZ

Sonja Celiščak

vijećnica (HDZ)

Izabrana s kandidacijske liste:
HDZ

Saša Cestar

vijećnik (HDZ)

Izabran s kandidacijske liste:
HDZ

Anica Desnica

vijećnica (SDP)

Izabrana s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Ernest Forjan

vijećnik (HDZ)

Izabran s kandidacijske liste:
HDZ

Zoran Gošek

vijećnik (SDP)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Antonio Grgić

vijećnik (NEZAVISNI)

Izabran s kandidacijske liste grupe birača.
NEZAVISNI

Dragutin Jeđud

vijećnik

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Nenad Martinaga

vijećnik (HSS)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Hrvoje Petrić

vijećnik (HSS)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Ivica Suvalj

vijećnik (MREŽA)

Izabran s kandidacijske liste:
MREŽA

Željko Šemper

vijećnik (HSU)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Marijan Šiško

vijećnik (NEZAVISNI)

Izabran s kandidacijske liste grupe birača
(NEZAVISNI)

Mario Vrbanić

vijećnik (HDZ)

Izabran s kandidacijske liste:
HDZ

Bernard Vukušić

vijećnik (HDZ)

Izabran s kandidacijske liste:
HDZ

Adriana Vidović

vijećnica (SDP)

Izabrans s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Hrvoje Tisaj

vijećnik (SDP)

Izabran s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Kristinka Mikulić

vijećnica (SDP)

Izabrana s kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

Nevenko Šimunić

vijećnik (NEZAVISNI)

Izabran s kandidacijske liste grupe birača
(NEZAVISNI)

Danijela Glavosek Kovačić

mandat u mirovanju od 24. rujna 2018.

Izabrana s kandidacijske liste grupe birača

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice