HR EN

Grad Koprivnica

Strategija razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica

Strategija razvoja manjeg urbanog područja sukladno članku 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14., 123/17. i 118/18.), temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja.

Nositelj izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021. – 2027. je Grad Koprivnica.

Strategija razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije te potreba strategije definirana je člancima 29. i 30. Uredbe (EU) 2021/1060.

Postupak izrade Strategije pokrenut je donošenjem Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, a kao dio institucionalnog okvira osnovano je Koordinacijsko vijeće i Partnersko vijeće.
Koordinacijsko vijeće, tijelo je zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanog područja, a čine ga gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanog područja.

Partnersko vijeće formirano je s ciljem sudjelovanja u donošenju Strategije i utvrđivanja prioriteta, a sastavljeno je sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera iz urbanog područja kao i zastupljenosti predstavnika svih jedinica lokalne samouprave.

Sukladno obvezama definiranim Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0 od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, proveden je proces Prethodnog vrednovanja  tijekom izrade Strategije koje je provelo nezavisno stručno tijelo. Temeljem provedenog postupka vrednovanja, evaluatori ocjenjuju kako je Strategija razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. u potpunosti izrađena u skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. te predstavlja kvalitetan instrument za provedbu razvojne politike Urbanog područja Koprivnica u planiranom razdoblju.

Strateški dokument specifičan je za Urbano područje Koprivnica te je orijentiran na područja u kojima je moguće ostvariti dodanu vrijednost i u kojima je moguće postići konkretne rezultate temeljeno na identificiranim potrebama kroz analizu stanja. Strategija je relevantna te su svi ciljevi i prioriteti planskog dokumenta utemeljeni na stvarnim potrebama i razvojnim potencijalima i opravdani u odnosu na potrebe.

Cilj izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj zajedničke strateške vizije koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

U strateškom okviru Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica definirana su četiri ključna prioriteta javnih politika:

  1. vitalno područje
  2. funkcionalno područje
  3. razvijeno područje
  4. sadržajno područje

Prioriteti javnih politika kao provedbe konkretnih aktivnosti koje doprinose rješavanju određenih društvenih problema i izazova, u urbanom području Koprivnica obuhvaćaju aktivnosti u domeni socijalnih i ekonomskih politika, specifičnih sektorskih politika – energetske politike, vodne politike, prometno-infrastrukturne politike, politike zaštite okoliša te ostalih politika – kulturne i sportske politike.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice