HR EN

Grad Koprivnica

Informacija o izvršenju ugovora

Grad Koprivnica kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja.

Registar ugovora u EOJN RH vodi se od 1. siječnja 2018. gdje se konstantno ažurira. EOJN RH pohranjuje objavljene registre ugovora najmanje deset godina od njihove objave.

Registar ugovora Grada Koprivnice možete naći na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prema članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) te članku 10., stavku 1., točki 9.  Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN br. 25/13., 85/15.) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi objavljujemo:

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice