HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava usmjerenih razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 11. rujna 2015. godine, raspisala je

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava usmjerenih razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva

(1) Grad Koprivnica poziva organizacije civilnog društva s područja Grada Koprivnice da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava usmjerenih razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijavu za sljedeće prioritetno područje:

  • Prioritetno područje – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

(3) Organizacije civilnog društva mogu podnijeti prijavu koja doprinosi razvoju kapaciteta udruga za sljedeće aktivnosti:

  • Najam prostora u kome organizacija civilnog društva djeluje stalno i povremeno

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 100.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna.

(5) Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave.

(6) Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti i ugovoriti jedan (1) projekt u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe od 1.6.2015. do 31.12.2015. godine.

Prijavu na Javni poziv može podnijeti organizacija civilnog društva koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija zaključno s danom objave Javnog poziva i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Koprivnici, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora zaključno s 2014. godinom.

Prije potpisivanja ugovora, Grad Koprivnica će, od potencijalnih korisnika financijskih sredstava dodijeljenih temeljem ovog Javnog poziva zatražiti:

  1. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv odgovorne osobe u organizaciji civilnog društva, ne starije od 3 mjeseca
  2. Izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju svih dokumenata koji su prilikom prijave dostavljeni u preslikama)
  3. Potvrdu izdana od strane Ministarstva financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi i plaćen porez

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju prijave i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

(8) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Koprivnice.

Natječajna dokumentacija dostavlja se poštom ili osobno na sljedeću adresu:

               Grad Koprivnica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica
s naznakom: „Za natječaj – razvoj kapaciteta udruga“

i elektroničkom poštom na: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni  poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: snjezana.jovanovic@koprivnica.hr ili osobno svaki petak od 10,00 do 12,00 sati u sobi broj 12 za vrijeme trajanja ovog Javnog poziva.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice