HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Koprivnicu u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i Zaključka gradonačelnika od 04.03.2024. godine objavljuje se

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Koprivnicu u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) propisno je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Koprivnicu u 2024. godini.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se elektroničke publikacije – urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja, a koje su tematski vezane uz Grad Koprivnicu, rad Gradskog vijeća i gradske uprave te tvrtki u vlasništvu i ustanova čiji je Grad osnivač.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane grada Koprivnice.

Grad Koprivnica će putem ovog javnog poziva dodijeliti ukupno 35.000,00 EUR, sredstva su planirana u Proračunu Grada Koprivnice za 2024. godinu.

II. UVJETI PRIJAVE

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije;
 • upisani su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije (AEM) i to najmanje godinu dana od dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna;
 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
 • koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i Gradu Koprivnici.

III. KRITERIJ DODJELE FINACIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa – vidi tablicu iz Javnog poziva u prilogu

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekta prijavljuju se na posebnim obrascima s pripadajućim prilozima:

 1. Obrazac 1 – Podaci o prijavitelju,
 2. Obrazac 2 – Podaci o programskom sadržaju,
 3. Izjava,
 4. Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
 5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po javnim davanjima za koja ista vodi evidenciju,
 6. Google analytics podaci,
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (ako prijavitelj isti ima otvoren),
 8. Istraživanja o broju posjetitelja mrežne stranice.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj koji se može sastojati od više aktivnosti.

Obrasci za prijavu objavljeni su na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

GRAD KOPRIVNICA

Služba ureda gradonačelnika, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

„Javni poziv – financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Koprivnicu u 2024. godini

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se do zaključno 15. ožujka 2024. godine.

Cijeli tekst Javnog poziva kao i obrasci nalaze se u prilogu.

INFORMIRANJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: ured.gradonacelnika@koprivnica.hr ili osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 048/279-555 do zaključno 15. ožujka 2024. godine.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice