HR EN

Grad Koprivnica

8. sjednica Gradskog vijeća

Dana 15.2.2010.godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
  – polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća
 3. Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Koprivnice.
 4. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2009. godinu ( Izvješće )
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2010. godinu
 7. Donošenje Odluke o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice
 8. Donošenje:
  a.       Program provođenja preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice za 2010. godinu
  b.      Operativnog plana preventivne o obvezne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice za 2010. godinu
 9. Donošenje Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2010. godini
 10. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Tratinčica» Koprivnica
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o podjeli osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice
 13. Utvrđivanje Izmjene i dopune prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Koprivnice
 14. Donošenje Odluke o naknadi za rad upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač Grad Koprivnica
 15. Donošenje Rješenja o razrješenju:
  a.       člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  b.      potpredsjednika Odbora za proračun i financije
  c.       člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  d.      člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
  e.       potpredsjednika Odbora za obitelj i mlade
 16. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a.       člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  b.      potpredsjednika Odbora za proračun i financije
  c.       člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  d.      člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
  e.       potpredsjednika Odbora za obitelj i mlade
 17. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Koprivnica od Bilokalnik – IPA, Industrija papirne ambalaže d.d. Koprivnica
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu «Koprivnica sport» d.o.o. za zaduživanje.
 19. Donošenje Odluke o zaključenju Predugovora o kupoprodaji nekretnina između Grada Koprivnice i Republike Hrvatske Državne geodetske uprave.
 20. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora OGŠ «Fortunat Pintarić» Koprivnica
 21.  Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OGŠ «Fortunat Pintarić» Koprivnica

Materijale za sjednicu Gradskog vijeća možete skinuti ovdje

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice