HR EN

Grad Koprivnica

7. sjednica Gradskog vijeća

Dana 31.3.2014. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu:
  a)      Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b)      Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c)      Muzeja grada Koprivnice.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2013. godine u okviru Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“.
 4. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica za 2014. godinu.
 5. Donošenje:
  a)      Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.-31.12.2013.
 6. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini.
 8. Donošenje Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnoj zoni „Dravska“ i „Radnička“ u 2014. godini.
 9. Donošenje Odluke o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava.
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a)      Izvješća o radu odjeljka Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2013. godini
  b)      Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu
  c)      Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  d)     Izvješća o izvršenju  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica
 12. Donošenje Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetnom Grada Koprivnice za 2014. i 2015. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a)      Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2013. godinu
  b)      Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2011. do 2013. godine, za 2013. godinu
 14. Donošenje Rješenja:
  a)      o razrješenju članice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  b)      o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
 15. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkih  društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o. trgovačkom društvu  KOMUNALAC d.o.o..
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
 20. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Uprave trgovačkog društva „KOPRIVNIČKI PODUZETNIK“ d.o.o. Koprivnica

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Video 7. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice