HR EN

Grad Koprivnica

7. sjednica Gradskog vijeća

Dana 31.3.2014. godine održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu:
  a)      Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b)      Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c)      Muzeja grada Koprivnice.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2013. godine u okviru Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“.
 4. Donošenje Akcijskog plana provođenja Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica za 2014. godinu.
 5. Donošenje:
  a)      Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu.
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01.-31.12.2013.
 6. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice.
 7. Donošenje Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini.
 8. Donošenje Odluke o otuđenju zemljišta u Poslovnoj zoni „Dravska“ i „Radnička“ u 2014. godini.
 9. Donošenje Odluke o prostorima u vlasništvu Grada Koprivnice koje koristi mjesna samouprava.
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a)      Izvješća o radu odjeljka Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2013. godini
  b)      Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2013. godinu
  c)      Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
  d)     Izvješća o izvršenju  Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu
 11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica
 12. Donošenje Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetnom Grada Koprivnice za 2014. i 2015. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
  a)      Izvješća o socijalnom zbrinjavanju građana Grada Koprivnice za 2013. godinu
  b)      Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2011. do 2013. godine, za 2013. godinu
 14. Donošenje Rješenja:
  a)      o razrješenju članice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  b)      o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
 15. Donošenje Odluke o pripajanju trgovačkih  društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o. trgovačkom društvu  KOMUNALAC d.o.o..
 16. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica
 17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice
 19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice.
 20. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za člana Uprave trgovačkog društva „KOPRIVNIČKI PODUZETNIK“ d.o.o. Koprivnica

Materijale sa sjednice možete vidjeti ovdje.

Video 7. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice