HR EN

Grad Koprivnica

5. sjednica Gradskog vijeća

Dana 2.12.2021. godine održana je 5. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Pitanja i prijedlozi,
  2. Donošenje

a) Proračuna Grada Koprivnice za 2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu

b) Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2022. godinu

c) Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2022. godinu

d) Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2022. godinu

e) Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2022. godinu

f) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2022. godinu

g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2022. godinu

h) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2022. godinu

i) Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2022. godinu

j) Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

k) Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2022. godinu

l) Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2022. godini

3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu

4. Donošenje Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje Uprave trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću

5. Donošenje Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu

6. Donošenje:

a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu

b) Programa o III. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu

c) Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu

d) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2021. godinu

e) Programa o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2021. godinu

f) Programa o II. izmjeni Programa  javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2021. godinu

g) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2021. godinu

h) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2021. godinu

i) Programa o I. izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

j) Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o povećanju iznosa financijskih sredstava za izravno sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2021. godini

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini

10. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2022. godinu

11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2022. godinu

12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice

13. Donošenje Odluke o pristupu i zajedničkom korištenju stupova javne rasvjete u vlasništvu Grada Koprivnice radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

14. Donošenje Odluke o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme kao i pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vlasništvu Grada Koprivnice

15. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2022. godini

16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici

17. Donošenje:

a) Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za branitelje

b) Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje

18. Donošenje Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

19. Donošenje  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2020./2021.

 

     PREDSJEDNIK

     Ivan Pal, prof.

Materijale sa 5. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 5. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice