HR EN

Grad Koprivnica

4. sjednica Gradskog vijeća

Dana 28.9.2009. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva:
  a)      «Komunalac» d.o.o. Koprivnica
  b)      «Trg» d.o.o. Koprivnica,
  c)      «Koprivnički poduzetnik» d.o.o. Koprivnica,
  d)     «Koprivnica sport» d.o.o. Koprivnica.
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća o radu za 2008. godinu:
  a)      Dječjeg vrtića «Tratinčica» Koprivnica,
  b)      Dječjeg vrtića «Smiješak» Koprivnica,
  c)      Dječjeg vrtića Svetog Josipa – podružnica Koprivnica.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2008. godinu:
  a)      Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b)      Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c)      GD Crvenog križa Koprivnica
  d)     Turističke zajednice Grada Koprivnice
  e)      Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  f)       Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 5. Donošenje:
  a)       Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine
  b)      Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Koprivnice za 2008. godinu.
 7. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice.
 8.  Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o podjeli OŠ «Đuro Ester» Koprivnica
 9.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Fortunat Pintarić ( prilog 1 ) .
 10. Donošenje Izmjene Povelje o suradnji Grada Koprivnice i nevladinog, neprofitnog sektora
 11. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice.
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova
  a)      Odbora za obitelj i mlade
  b)      Odbora za predstavke građana
  c)      Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
  d)     Povjerenstva za popis birača
  e)      Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
 13. Donošenje Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova :
  a)      Odbora za proračun i financije
  b)      Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
  c)      Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
 14. Donošenje Zaključka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata  za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici.
 16. Donošenje Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.
 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice.

Sjednicu možete skinuti ovdje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice