HR EN

Grad Koprivnica

3. sjednica Gradskog vijeća

Dana 21.9.2021. godine održana je 3. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2020. godinu trgovačkih društava i agencija:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) ENTER KOPRIVNICA d.o.o.
  d) RK PODRAVKA s.d.d.
  e) Regionalna energetska agencija Sjever
 1. f) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2022. godinu
 2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta:
 1. Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica
 2. Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica
 3. Osnovne škole „Đuro Ester“Koprivnica
 4. Umjetničke škole „Fortunat Pintarić“ Koprivnica
 5. Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica
 6. Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
 7. Knjižnice i čitaonice“Fran Galović“ Koprivnica
 8. Muzeja grada Koprivnice
 1. Donošenje:
 1. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godine
 2. Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2021.
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice  za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.
 2. Donošenje:
 1. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Odbora za branitelje
 2. Rješenja o imenovanju Odbora za branitelje
 1. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 2. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu
 1. Donošenje Odluke o produljenju roka investitorima u poduzetničkim zonama uslijed pandemije COVID-19 (SARS-CoV-2)

11.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Herešin, Koprivnica“

12.  Donošenje Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj programa ruralnog razvoja RH i mjere 7.4.1. za projekt „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma Štaglinec“

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine.
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice
 2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskim česticama 2965/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica
 3. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova:
 1. Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
 2. Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
 3. Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

 

Napomena: Materijali za točku 7. b) i 16. dnevnog reda dostaviti će se nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanja koja je zakazana za 20.9.2021.

Molim sve pozvane da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javiti na telefon 279 509 (UO za poslove Gradskog vijeća i opće poslove) ili 279 555 (Služba ureda gradonačelnika).

 

PREDSJEDNIK

Ivan Pal, prof.,v.r.

Materijale sa 3. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE

Video 3. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati  OVDJE

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice